เติมเชื้อไฟให้ชีวิตด้วย TED Talk เพื่อความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

เติมเชื้อไฟให้ชีวิตด้วย TED Talk เพื่อความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

เติมเชื้อไฟให้ชีวิตด้วย TED Talk เพื่อความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าหมดไฟ ไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงาน ถ้ากำลังรู้สึกเหนื่อยหน่าย อยากให้ลองเปิดใจฟัง TED Talk จาก 3 เรื่องนี้ เพื่อที่จะทำให้คุณพร้อมที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งอย่างเต็มภาคภูมิและมีความสุขอีกครั้ง

What makes us feel good about our work? 

Dan Ariely 

b0b460f21168896b3f4933b24dd42

วิดีโอตัวแรกที่เราแนะนำอยากให้คุณได้ดู นั่นคือ การพูดของ Dan Ariely เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ได้พูดถึงแรงจูงใจในการทำงานของมนุษย์ แน่นอนว่า ถ้าเรามองอย่างผิวเผินแรงจูงใจในการทำงานของมนุษย์นั่นก็คือ 'เงิน' แต่เอาเข้าจริงแล้ว เงินไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจในการทำงานของมนุษย์ทั้งหมด ตรงกันข้ามยังมีปัจจัยอื่นๆ 'ที่สำคัญ' กว่าเงินอย่างยิ่งยวด ซึ่ง Dan Ariely อธิบายว่า สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้น คือ ความรู้สึกว่าตัวเองมีความก้าวหน้า และความรู้สึกว่างานที่อยู่ตรงหน้า เป็นงานที่มีคุณค่า และมีความหมาย ที่จะช่วยผลักดันให้มนุษย์ยังคงรู้สึกดีกับการทำงาน

คลิกเพื่อฟัง  What makes us feel good about our work? 

Flow, the secret to happiness

Mihaly Csikszentmihalyi

flow,thesecrettohappiness

วิดีโอ TED Talk ที่สองมีความสอดคล้องกับงานพูดของ Dan Ariely ทีเดียว เนื่องจาก Mihaly Csikszentmihalyi ที่ขึ้นมาใน TED Talk คลิปนี้ได้พูดถึงเรื่องของความสุขเช่นเดียวกัน โดย Mihaly Csikszentmihalyi ได้ตั้งคำถามที่แหลมคมขึ้นมาคำถามหนึ่ง เขาถามพวกเราและผู้ฟังว่า "อะไรทำให้ชีวิตมีคุณค่าควรแก่การดำรงอยู่?" มันดูจะเป็นคำถามง่ายๆ แต่เอาเข้าจริงแล้วกลับเป็นคำถามที่ลึกซึ้งเกินที่จะเอื้อนเอ่ย ซึ่ง Mihaly ยืนยันว่า เงินไม่สามารถสร้างความสุขให้กับคนได้ตลอดรอดฝั่ง แต่เป็นกิจกรรมบางประการที่ทำให้เรารู้สึกถึงจิตที่มีสมาธิ กระทั่งลื่นไหลเป็นหนึ่งเดียวกับกิจกรรมนั้นๆ 

คลิกเพื่อฟัง Flow, the secret to happiness

 How to make work-life balance work 

Nigel Marsh

howtomakework-lifebalance

เรื่องการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว เป็นเรื่องที่หลายคนเคยพูดกันมามากแล้ว ซึ่งการสร้างสมดุลทั้งสองอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ Nigel Marsh มองว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ โดยเฉพาะการแบ่งเวลาให้กับครอบครัว แบ่งเวลาให้กับตัวเอง และการทำงาน พร้อมกับชี้บ่งให้เห็นถึงความสำคัญของการทำ work-life balance

คลิกเพื่อฟัง How to make work-life balance work 

The happy secret to better work

Shawn Achor

thehappysecrettobetterwo

วิดีโอ TED Talk สุดท้ายที่จะแนะนำเป็นการพูดของ Shawn Anchor โดยประเด็นที่ Shawn จั่วหัวมา เขาได้พูดถึงคำพูดที่สุดแสนคลิเช่ นั่นก็คือ เราเชื่อกันว่า การทำงานหนักจะทำให้เรามีความสุข แต่ประเด็นของ Shawn ใน TED Talk ชิ้นนี้ กลับนำเสนอว่า อันที่จริงแล้วเรากลับมองผิดด้านกลับตาลปัตรไปเสียหมด เพราะอันที่จริงแล้ว เพราะสิ่งที่เรียกว่าความสุข คือสิ่งที่ทำให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกเพื่อฟัง The happy secret to better work