ชายไทยเฮ ยาแก้เสื่อมสมรรถภาพราคาถูก !!

ชายไทยเฮ ยาแก้เสื่อมสมรรถภาพราคาถูก !!

ชายไทยเฮ  ยาแก้เสื่อมสมรรถภาพราคาถูก !!

มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเสื่อมสมรรภาพทางเพศ องค์การเภสัชกรรมผลิตยาที่มีสรรพคุณแก้โรคเสื่อมสมรรคภาพทางเพศ โดยจะเริ่มจำหน่าย 15 ตุลาคมนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีปัญหาทางเพศได้ใช้ยามีมีราคาถูกลง และหวังแก้ปัญหาการระบาดของยาปลอม

นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถผลิตยาซิเดกร้า หรือยาแก้ไขโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยผ่านการขึ้นทะเบียนของ อย.แล้ว เตรียมแถลงข่าวและวางจำหน่าย 15 ตุลาคมนี้ การผลิตยาซิเดกร้า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบาดของยาปลอม รวมทั้งสังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ยาจากต่างประเทศมีราคาแพงส่งผลต่อการเข้าถึงยาในการรักษา ยาซิเดกร้าที่องค์การเภสัชกรรมผลิต เป็นขนาด 50 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม โดยขนาด 50 มิลลิกรัม เม็ดละ 25 บาท เมื่อเทียบกับยาชนิดเดียวกันจากต่างประเทศจะมีราคาถูกกว่ามาก ขณะที่ราคายาจากต่างประเทศเฉลี่ยเม็ดละ 200 บาท

ขณะเดียวกัน องค์การเภสัชกรรมได้ปรับปรุงโรงงานผลิตยาที่รังสิตให้ได้มาตรฐานระดับเดียวกับอาเซียน โดยมีกำลังการผลิต 5,000 ล้านเม็ด และเตรียมรุกตลาดยาอาเซียน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ในกลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเอดส์. - สำนักข่าวไทย