ไปดูความเป็นอยู่ของบรรดาเหล่าทหารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ว่าท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ พวกเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตและมีการกินอยู่กันอย่างไร

โดยความเป็นอยู่ของเหล่าทหารในพื้นที่ 3 เป็นไปอย่างพอเพียง ที่หลับที่นอน ในบ้านหลังเล็กๆ บางคนก็อาศัยการนอนเต็นท์ การทำอาหาร ก็ต้องทำครั้งละเยอะๆ เพราะจะได้กินได้หลายๆ คน ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปอย่างเรียบง่าย และมีความคล่องตัว เพราะต้องเตรียมตัวให้พร้อม กับสถานการณ์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ผู้ชาย

เรื่องล่าสุดของหมวด Work

ดูหมวด Work ทั้งหมด