นักวิทยาศาสตร์พบว่าฤดูร้อนเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการทำลูก

นักวิทยาศาสตร์พบว่าฤดูร้อนเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการทำลูก

นักวิทยาศาสตร์พบว่าฤดูร้อนเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการทำลูก
S! Men (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิทยาศาสตร์ เผยผลการศึกษาล่าสุด ว่าช่วงฤดูร้อน เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับการทำลูก ผลการตั้งครรภ์จะต่ำ เพราะผู้ชายมีโอกาสสูงขึ้นเท่าตัว ที่จะอยู่ในภาวะอสุจิคุณภาพต่ำ

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการสำรวจอัตราการเกิดในประเทศอังกฤษ โดยนักวิทยาศาสตร์บอกว่า แม้ช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่คู่สมรสนิยมจะจัดบรรยากาศที่แสนโรแมนติกยามค่ำคืน เพื่อให้มีลูกสมความตั้งใจ แต่จริง ๆ แล้ว ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่ไม่เหมาะ

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Sheffield และ Manchester ค้นพบว่า ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่ผู้ชาย มีโอกาสที่จะมีอสุจิที่ผิดรูปผิดร่าง เคลื่อนที่ช้า และคุณภาพต่ำกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ถึง 2 เท่า ส่งผลให้คู่สมรส ตั้งครรภ์ได้ยาก โดยสาเหตุนั้นอาจจะเป็นขาดเพราะแสงแดด และวิตามินดี ในช่วงเวลากลางวันอย่างเพียงพอ และอสุจิ หรือสเปิร์มที่มีอยู่ในตัวช่วงฤดูร้อนนั้น จริง ๆ แล้ว มันเริ่มก่อตัวกันตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ปัญหาอสุจิคุณภาพต่ำในช่วงฤดูร้อนนั้น ส่งผลต่ออัตราการเกิดของทารกในอังกฤษ โดยทารกส่วนใหญ่จะคลอดในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ซึ่งนั่นแปลว่า การตั้งครรภ์เริ่มขึ้นหลังจากเดือนสิงหาคม

Dr Allan Pacey ผู้เชี่ยวชาญด้านบุรุษวิทยาจากมหาวิทยาลัย Sheffield กล่าวว่า สามารถอธิบายได้ว่า ประเด็นดังกล่าวนี้ เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ แต่เราก็ต้องดูผลกระทบในด้านอื่นด้วย เช่นความแน่นของชุดชั้นในชาย ซึ่งก็ส่งผลให้อุณภูมิสูงขึ้น แต่นั้น ก็ไม่ได้มีผลต่อรูปร่างของอสุจิ หากผู้ชายหลั่งออกมาในเดือนสิงหาคม นั้นแปลว่า อสุจินั้น ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ 3 เดือนที่แล้ว  ดังนั้น เราจึงต้องไปพิจารณาสิ่งอื่น ๆ อย่างเช่นแสงในช่วงกลางวัน ซึ่งอาจจะมีวิตามินดีน้อยเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม การวิจัยที่ออกมานี้ ไม่ได้หมายความว่า ให้คู่สมรส เลิกพยายามจะมีลูกในช่วงหน้าร้อน เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้สำเร็จ ก็คือการมีเซ็กซ์บ่อย ๆ

แต่ทั้งนี้ รูปร่างของอสุจิ ก็มีความสำคัญ เพราะหากอสุจิผิดรูปผิดร่างไป โอกาสที่จะเข้าไปถึงไข่ ก็มีน้อยลง เพราะจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า อสุจิที่รูปร่างไม่ดี จะว่ายช้า การมีรูปร่างที่ไม่เหมาะสม ก็ทำให้ด้อยประสิทธิภาพ

นักวิทยาศาสตร์บอกอีกว่า การดำเนินชีวิตแบบไม่ใส่ใจสุขภาพ อย่างเช่นการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ก็มีผลต่อสุขภาพของอสุจิ การสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีอสุจิผิดรูปผิดร่างและว่ายช้าถึง 2 เท่า นอกจากนั้น การใช้ยาเสพติด อย่างกัญชา ก็ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการมีอสุจิด้อยคุณภาพเช่นกัน ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะว่า ควรเลิกสิ่งเหล่านี้ก่อนจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัว

ผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการตีพิพม์ในวารสารการแพทย์ Human Reproduction โดยได้ศึกษาจากผู้ชายที่ได้รับการคัดเลือก 2,249 คน จากคลินิคการเจริญพันธุ์ 14 แห่ง ทั่วประเทศอังกฤษ โดยกลุ่มผู้ชายเหล่านี้ ได้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาล และการดำเนินชีวิต ซึ่งพบว่า ผู้ชายที่มีอสุจิน้อยกว่าปริมาณปกติ 4 เปอร์เซนต์ มักจะเป็นกลุ่มที่ถูกเก็บตัวอย่างในช่วงฤดูร้อน

Dr Andrew Povey จากสถาบันสุขภาพประชากร มหาวิทยาลัย  Manchester บอกว่า งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานทำต่อเนื่องมากจากการศึกษาเรื่องการว่ายของอสุจิ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งในงานวิจัยเก่า เคยสรุปไว้ด้วยว่า ลักษณะการใช้ชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิ แม้กระทั่งการใส่กางเกงในคับ ก็มีผลต่ออสุจิ เพราะทำให้ปริมาณอสุจิที่ผลิตได้น้อยลง แต่ในงานวิจัยลาสุดนี้ บอกเพิ่มเติมว่า การใส่กางเกงในคับ ไม่ได้ส่งผลต่อรูปร่างของอสุจิ แต่อย่างไรก็ตาม นักวิจัยต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม ในกรณีดังกล่าวนี้ต่อไปอีก