เปิดบ้านให้เช่าเป็นพื้นที่ทำงาน ธุรกิจใหม่สร้างรายได้ในกรุงลอนดอน

เปิดบ้านให้เช่าเป็นพื้นที่ทำงาน ธุรกิจใหม่สร้างรายได้ในกรุงลอนดอน

เปิดบ้านให้เช่าเป็นพื้นที่ทำงาน ธุรกิจใหม่สร้างรายได้ในกรุงลอนดอน

โครงการเปิดบ้านให้เช่าเป็นพื้นที่ทำงาน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนสำนักงานในกรุงลอนดอน ธุรกิจใหม่เรียกเงินให้แก่เจ้าของบ้าน

กรุงลอนดอนกำลังมีปัญหาขาดแคลนพื้นที่สำนักงาน โครงการเปิดบ้านส่วนตัวให้เช่าเป็นพื้นที่ออฟฟิศกำลังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานถาวร โดยมีแนวคิดคือให้เจ้าของบ้านเปิดบ้านให้เช่าเป็นที่ทำงานโดยคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง

แคลร์ บรินท์สัน เจ้าของบ้านในย่านที่พักของกรุงลอนดอน ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่บ้านผ่านเว็บไซต์ สเปซฮ็อพ (Spacehop) ซึ่งพื้นที่ที่เปิดให้เช่าคือ บริเวณโต๊ะอาหารของบ้าน ซึ่งก็มีคนที่หาพื้นที่ทำงานในระยะสั้นเข้ามาใช้บริการ

วิทนีย์ ฟังกาวา นักเขียนอิสระเป็นลูกค้าประจำ เพราะต้องมาประชุมอยู่บ่อยๆ โดยในทุกเช้า แคลร์จะทำความสะอาดโต๊ะอาหาร และแปลงโฉมให้กลายเป็นโต๊ะทำงานพร้อมรับลูกค้าที่สามารถใช้บริการได้ 8 คน สร้างรายได้ประมาณวันละ 23 ปอนด์ หรือราว 950 บาท