9 คนเก่ง ทำดีเพื่อพ่อ : “ปราโมทย์ ไม้กลัด” จะทำอะไรต้องรู้จริง รู้รอบ รอบรู้

9 คนเก่ง ทำดีเพื่อพ่อ : “ปราโมทย์ ไม้กลัด” จะทำอะไรต้องรู้จริง รู้รอบ รอบรู้

9 คนเก่ง ทำดีเพื่อพ่อ : “ปราโมทย์ ไม้กลัด” จะทำอะไรต้องรู้จริง รู้รอบ รอบรู้
S! Men

สนับสนุนเนื้อหา

หากสังเกตพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลายๆคนคงคุ้นตากับชายสวมชุดข้าราชการ ใส่แว่นทรงสี่เหลี่ยม ที่ปรากฏตัวอยู่ไม่ห่างจากพระองค์เขาคือ “นายช่างปราโมทย์” หรือคุณปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้ตามเสด็จและถวายคำปรึกษางานด้านชลประทานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 มาเป็นเวลาหลายสิบปี

 

Sanook! Men มีโอกาสพูดคุยกับคุณปราโมทย์ ไม้กลัด เกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

“ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานสนองพระราชดำริ  ไม่เคยทรงเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นที่จะทรงงานช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ที่มีความเดือดร้อน นั่นก็คือชาวนาชาวไร่ในชนบท นี่เป็นความประทับใจในภาพรวมว่า พระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงงานเพื่อผู้คนที่ประสบกับความทุกข์เลย การทรงงานของพระองค์ท่าน ถ้าจะพูดกันแล้ว ทรงงานแบบผู้รู้ ผู้รู้จริงและความเป็นผู้รู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ผมสัมผัสจากพระองค์ท่านมาตลอด ทรงเป็นผู้รู้ชัดเจนในเรื่องเทคนิควิธีการทำงาน ทรงรู้แบบที่เรียกว่าสามารถนำ จุดประกายข้าราชการหรือชาวบ้าน พระองค์ท่านไม่ได้เคยศึกษาเรื่องเทคนิควิธีการ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ำมาก่อน แต่พระองค์ท่านศึกษาด้วยพระองค์ท่านเอง ศึกษาและก็เกิดประสบการณ์นี่แหละครับทรงพัฒนาพระองค์ท่านเองแบบไม่มีใครเหมือน

 

ผมเห็นพระองค์ทรงเป็นอย่างนี้แล้วก็คิดได้ว่าเราจะต้องทำงานถวายพระองค์ท่าน  เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างอันดี เราต้องจัดการตัวเองให้เป็นผู้รู้จริง รู้รอบ รอบรู้ นอกจากนี้เรายังคิดว่าพระองค์ท่านจะมาทรงลำบากทำไม  เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ สละเวลา สละความสบายต่างๆ เพื่ออาณาประชาราษฎร์ทั้งสิ้น ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีกระบวนการทำงานที่มีความชัดเจน หนักเอาเบาสู้เหมือนอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ไม่เคยทรงปริพระโอษฐ์ว่า แดดร้อนพักก่อน ฝนตกหยุดก่อน ทรงงานท่ามกลางสายฝน เพราะฉะนั้นการเป็นราชการต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างที่เรียกว่า ปิดทองหลังพระ ทรงสอนว่าทำงานก็ทรงทำแบบปิดทองหลังพระ อย่าไปหวังประโยชน์รางวัลอะไร ถ้าทำหน้าที่ได้สำเร็จอันนั้นแหละจะเป็นรางวัลอย่างประเสริฐ

 

ทั้งหมดที่ผมเล่าเป็นเรื่องราวของความประทับใจที่ผมเห็น ผมสัมผัสแล้วก็เทิดทูลนำมาเป็นตัวอย่างนะครับ จะเรียกว่ามากกว่าความประทับใจ คำสอนของพระองค์ท่านมีมากมายบางทีพระองค์ท่านไม่ได้สั่งสอนเป็นคำพูด แต่ว่าพระราชจริยวัตรที่ทรงมี ทรงเป็น ทรงทำเป็นสิ่งบอกว่าให้ดูพระองค์ท่านเป็นตัวอย่าง พระราชจริยวัตรในการทำงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เป็นตัวอย่างของคนทุกคนที่เป็นนักทำงานระดับสูงของประเทศควรจะนำมาเป็นตัวอย่าง ความรู้แจ้งเห็นจริงในการทำงานจะทำให้รักในการทำงาน และพระองค์ท่านสั่งว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้นะ กลุ่มเดียวก็ไม่ได้นะ ต้องทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้นต้องรู้จักการประสานสัมพันธ์ นี่แหละครับคือปรัชญาที่พระองค์ทรงสอน และเราคนไทยทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตเพื่อให้ชีวิตของพวกเรามีแต่ความดีงามและความสุข”

ติดตามบทสัมภาษณ์อีกแง่มุมหนึ่งของการทำดีเพื่อพ่อจากผู้กำกับคนเก่งเก้ง-จิระ มะลิกุลได้ในสัปดาห์ถัดไป