งานวิจัยยืนยัน 'สูบบุหรี่' แค่วันละมวน ก็ทำให้อายุสั้นลงได้ !!

งานวิจัยยืนยัน 'สูบบุหรี่' แค่วันละมวน ก็ทำให้อายุสั้นลงได้ !!

งานวิจัยยืนยัน 'สูบบุหรี่' แค่วันละมวน ก็ทำให้อายุสั้นลงได้ !!
S! Men (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่า "ไม่มีระดับที่ปลอดภัยสำหรับการสูบบุหรี่" กล่าวคือ แม้แต่สูบแค่วันละมวนก็สามารถทำให้ชีวิตสั้นลงได้ รายงานชิ้นนี้ยังชี้ด้วยว่า การเลิกสูบบุหรี่สามารถยืดอายุให้ยืนยาวออกไปได้

มีหลายคนที่มีความเชื่อว่า หากสูบบุหรี่แต่น้อย เช่น สูบไม่ถึงสิบมวนต่อวัน หรือแค่วันละมวน ก็อาจไม่มีความเสี่ยงต่อโรคร้าย เช่น โรคมะเร็งปอด หรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ ดังที่คนสูบบุหรี่จัดๆ มักจะเป็นกัน

แต่ล่าสุด สถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐฯ ได้ทำการวิจัยถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่แบบไม่จัด และพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโทษจากการสูบบุหรี่ แม้จะมีจำนวนไม่มากในแต่ละวัน ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่พูดถึงผลร้ายจากการสูบบุหรี่ปริมาณน้อย

ดร.มากิ อินโอยู-ชอย แห่ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐฯ ผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้ กล่าวว่า ผลการสำรวจพบว่าคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งมวนต่อวัน มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย ราว 1.6 เท่า

ส่วนคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 1-10 มวน มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ราว 1.9 เท่า

รายงานที่ตีพมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Internal Medicine ชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือ NIH โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่กว่า 290,000 คน อายุระหว่าง 59 - 82 ปี ซึ่งบางคนสูบบุหรี่มาตั้งแต่วัยเพียง 15 ปี หรือน้อยกว่านั้น

จากการติดตามผลนาน 10 ปี นักวิจัยพบว่าคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งมวนต่อวัน มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 9%

ส่วนคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 1-10 มวน มีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ราว 12 เท่า นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่า และเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า

ขณะเดียวกัน รายงานอีกชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Preventive Health สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 170,000 คน และพบว่า ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ลดลงในกลุ่มผู้ที่ค่อยๆ ลดจำนวนบุหรี่ที่สูบในแต่ละวันลง และเมื่อหยุดสูบบุหรี่ ก็อาจสามารถช่วยยืดอายุขัยของคนๆนั้นออกไปได้

แม้แต่ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ในวัย 60 กว่าๆ ก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตลดลงถึง 23% เทียบกับผู้ที่สูบบุหรี่จนถึงวัย 70 กว่า

คุณนอร์แมน เอเดิลแมน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเกี่ยวกับปอด แห่ง American Lung Association กล่าวว่างานวิจัยทั้งสองชิ้นที่กล่าวมานี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก ทำให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ

ผู้เชี่ยวชาญด้านปอดผู้นี้ชี้ว่า มีคนจำนวนมากที่บอกว่าพวกตนไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ซึ่งงานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้จะช่วยทำให้คนเหล่านั้นมีกำลังใจขึ้นว่า แม้จะเลิกสูบบุหรี่ในวัยที่เกิน 60 ปีไปแล้ว ก็ยังสามารถช่วยยืดอายุขัยได้จริงๆ

หรืออาจกล่าวได้ว่า “ไม่มีคำว่าเร็วเกินไป หรือช้าเกินไป สำหรับการทำอะไรสักอย่างที่ดีต่อสุขภาพของตัวเอง เพื่อให้ใช้ชีวิตต่อไปได้นานๆ”

 (Jessica Berman รายงาน / ทรงพจน์ สุภาผล เรียบเรียง)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.voathai.com