ศาสตร์แห่งการสุขสมด้วยตนเอง

ศาสตร์แห่งการสุขสมด้วยตนเอง

ศาสตร์แห่งการสุขสมด้วยตนเอง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

"บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิที่จะกระทำต่อตนเอง ตอบสนองต่อความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ ในปริมาณที่เหมาะสม ด้วยวิธีการที่เหมาะสม อันจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง และสามารถกระทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะที่เป็นโสด แต่งงานแล้ว เป็นม่าย เพราะการช่วยเหลือตนเองเป็นสิทธิทางเพศอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน" เป็นคำประกาศเจตนารมย์อย่างเป็นทางการของสมาคมนักเพศศาสตร์ศึกษานานาชาติ ซึ่งประกาศไว้เมื่อครั้งประชุมที่กรุงวาเลนเซีย ประเทศสเปน

นอกจากนี้สถาบันคินซีย์ซึ่งเป็นสถาบันเพศศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกายังกล่าวถึงการช่วยเหลือตนเองว่า เป็นทางออกทางเพศที่ปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่ออารมณ์เพศที่เกิดขึ้น โดยให้คำอธิบายต่อว่า การช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดความต้องการทางธรรมชาตินั้น ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ และการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่พึงปรารถนา

แต่การช่วยเหลือตนเองต้องอาศัยจินตนาการนึกถึงบทรักบทพิศวาสหรือนึกถึงภาพเร้าอารมณ์ต่างๆ จินตนาการจากสมองคนเรานั้นกินพลังงานของร่างกายมาก เพราะสมองของคนเราเมื่อทำงานนั้นจำเป็นจะต้องใช้พลังงานในจำนวนมากกว่าการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
การช่วยเหลือตนเองมากเกินไปจึงทำให้อ่อนเพลีย ในขณะที่การช่วยเหลือตนเองแต่พอประมาณนั้นไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใด

การช่วยเหลือตนเองจักต้องกระทำโดยไม่ได้มีความสำนึกผิด หรือคิดว่าพฤติกรรมที่กระทำเป็นเรื่องผิดปกติ ผิดวิสัย เพราะเป็นทางออกตามธรรมชาติที่มีมาพร้อมกับความเป็นมนุษยชาติ

การช่วยเหลือตนเองจะต้องนึกถึงความสะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำอันตรายต่อตนเอง โดยเฉพาะผู้หญิงจักต้องสงวนวัสดุอุปกรณ์ในการช่วนตนเองไว้ และไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานแล้ว

การช่วยเหลือตนเองจะต้องกระทำ ในสถานที่ส่วนตัวซึ่งมิดชิดและป้องกันการบุกรุกจากผู้อื่น
นั่นจึงเป็นศาสตร์ของการสุขสม...ด้วยตนเอง

คอลัมน์: เรียนรู้เรื่องเพศ
นักเขียนหมอชาวบ้าน: นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook