ขอเถอะ3 Items นี้ เลิกใส่ได้แล้ว

ขอเถอะ3 Items นี้ เลิกใส่ได้แล้ว
Looker

สนับสนุนเนื้อหา

จากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้หญิง ของนิตยสาร Looker เรื่องการแต่งกายของของผู้ชาย 3 สิ่ง ที่ควรเลิกใส่ได้แล้ว พวกเธอคิดว่า มีของอะไรบ้าง ดูเลยครับ 

ขอบคุณ
นิตยสาร Looker