ขอเถอะ3 Items นี้ เลิกใส่ได้แล้ว

ขอเถอะ3 Items นี้ เลิกใส่ได้แล้ว

ขอเถอะ3 Items นี้ เลิกใส่ได้แล้ว เกี่ยวกับ แฟชั่น ผู้ชาย

Looker

สนับสนุนเนื้อหา

จากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้หญิง ของนิตยสาร Looker เรื่องการแต่งกายของของผู้ชาย 3 สิ่ง ที่ควรเลิกใส่ได้แล้ว พวกเธอคิดว่า มีของอะไรบ้าง ดูเลยครับ 

ขอบคุณ
นิตยสาร Looker

เรื่องล่าสุดของหมวด Grooming

ดูหมวด Grooming ทั้งหมด