Oh…Brother

Oh…Brother

Oh…Brother
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เขามีชื่อเรียกหลายชื่อ แต่ชื่อที่น่ารักที่สุดของอวัยวะเพศชายก็คือ ‘น้องชาย' น้องชายเป็นหนึ่งในอวัยวะที่หนุ่มๆ หวงแหนที่สุดจนถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็น ‘กล่องดวงใจ' แม้น้องชายจะเติบโตขึ้นเคียงข้างชายหนุ่มมาจนถึงวันที่สามารถประลองยุทธ์ได้ แต่ก็มีชายหนุ่มน้อยคนนักที่จะรู้จักเรื่องราวของเขาอย่างแท้จริง วันนี้เรายินดีพาหนุ่มๆ เข้าไปท่องโลกของ ‘น้องชาย' กัน

น้องชายตัวดี
‘ลึงค์, เจ้าโลก, พวงสวรรค์, มังกร, ช้างน้อย' เป็นชื่อเรียกไม่เป็นทางการที่หมายถึง ‘น้องชาย' หรืออวัยวะเพศชาย แต่ก็ใช่ว่าน้องชายจะมีชื่อเรียกเพียงแค่นี้ เพราะมีคำอื่นๆ อีกมายมากที่ถูกนำมาใช้ตามวาระและความเหมาะสม เช่น เจี๊ยว หรือ จู๋ ที่ส่วนใหญ่เอ่ไว้เรียก ‘หนอนน้อย' ของเด็กๆ ‘ไอ้จ้อน' คำเรียกแบบบ้านๆ ‘ไอ้นั้น' คำเรียกที่ผู้หญิงมักใช้ในกรณีเหนียมอาย และ ‘ตัวเดียว อันเดียว' ที่ส่วนใหญ่เอาไว้เรียกอวัยวะของสัตว์เพศผู้เสียมากกว่า แต่คำบางคำก็เป็นคำด่าหยาบโลนที่มีความหมายถึงน้องชายเช่นกัน (ขอเว้นไว้ในฐานะที่เข้าใจและไม่กล่าวถึง)

เรื่องจริงของน้องชาย
‘น้องชาย' มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ‘อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย' เพราะหน้าที่หลักคือหน้าที่ในการสืบพันธุ์ แต่จะมีไว้เพื่อความหรรษาก็ไม่ว่ากัน อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ องคชาต (Penis) และ อัณฑะ (Testicles)
- องคชาต (Penis) คือ ส่วนที่เป็นท่อนยาว (หรือสั้น ก็แล้วแต่บุคคล) มีหน้าที่หลักคือเป็นทางผ่านของปัสสาวะและน้ำกาม แต่หน้าที่รองคือ เอาไว้เปรียบเทียบความเป็นหนึ่งระหว่างบุคคล
- อัณฑะ (Testicles) คือ ส่วนที่เป็นถุงห้อย ภายในเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ เพราะประกอบด้วย หลอดสร้างตัวอสุจิ หลอดเก็บตัวอสุจิ หลอดน้ำอสุจิ ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ ต่อมลูกหมาก และต่อมคาวเปอร์ที่ทำหน้าที่ในการหลั่งสารหล่อลื่น

น้องชายกับการสำเร็จความใคร่
นักวิจัยชาวกรีซใช้อาสาสมัครชาย 52 คน อายุตั้งแต่ 19-38 ปี ทำการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของอวัยวะเพศ (ที่ยังไม่แข็งตัว) กับ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ดรรชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพก และความยาวของนิ้วชี้ ผลปรากฏว่า อาสาสมัครที่มีความยาวอวัยวะเพศระหว่าง 9 ถึง 17.5 เซนติเมตร (เฉลี่ย 12 เซนติเมตร) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความยาวของนิ้วชี้!! (เรารู้ว่าคุณกำลังก้มดูนิ้วชี้อยู่ใช่ไหมล่ะ!)

เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ว่า ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งรวมถึงมนุษย์นั้น การเจริญเติบโตของแขน ขา นิ้วมือ นิ้วเท้า และอวัยวะเพศชายจะถูกควบคุมด้วยยีนเดียวกันชื่อ Homeobox ดังนั้นรูปร่างและรูปแบบของการเจริญเติบโตของอวัยวะกลุ่มนี้จึงเจริญไปพร้อมกัน และมีอัตราการเจริญเติบโตที่สัมพันธ์กันด้วยนั่นเอง
แต่ถ้าพบว่านิ้วชี้สั้นไปก็ไม่ต้องตกใจ เพราะชายไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดน้องชายที่แข็งตัวแล้ว ยาวประมาณ 5 นิ้ว (เอง)

หมายเหตุ : เมื่อคุณได้รู้จักน้องชายมากขึ้นแล้ว ขอให้รู้ไว้ด้วยว่า ‘สายวัด' มีขายามร้านเครื่องเขียนทั่วไป

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook