Playboy Sexy Dance Contest

Playboy Sexy Dance Contest
Playboy

สนับสนุนเนื้อหา

รูปแบบกติกาการรับสมัครและแข่งขัน

รับสมัครวัยรุ่นหญิง อายุ 18 - 28 ปี ที่สนใจเต้นทีมละ 3 คน - 5 คน
เปิดรับสมัครวันนี้ - 25 สิงหาคม 2556
รอบคัดเลือก วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
** รายงานตัวเวลา 14.00 น. พร้อมส่ง CD เพลงที่ทำการแข่งขัน * *

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมตั้งชื่อทีมที่จะนำมาแข่งขันในใบสมัครให้ชัดเจน
2. รูปถ่ายสมาชิกในทีม แนบมาพร้อมใบสมัคร 1 คน/ 1 ใบ หน้าตรง
3. สำเนาบัตรประชาชน สมาชิกในทีม 1 คน/ 1 ใบ
4. ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรูปถ่าย กรอกข้อมูลแล้วส่งมาที่ E-mail : thescene.townintown@hotmail.com

กติกาและขั้นตอนการแข่งขัน
1. รอบคัดเลือก ( วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ) โจทย์เพลงไทยสากล ( ความยาวไม่เกิน 5 นาที )
2. รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 1 กันยายน 2556) โจทย์เพลงสากล ( ความยาวไม่เกิน 5 นาที ) + ประกาศผล

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ ( รอบคัดเลือก)
1. เกณฑ์การตัดสินด้านความสมบูรณ์ของท่า Performance + Teamwork (30 คะแนน)
2. เกณฑ์การตัดสินด้านความSexy (30 คะแนน)
3. เกณฑ์การตัดสินด้านเครื่องแต่งกาย Costume (15 คะแนน) ต้องมีสัญลักษณ์ Playboy เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกาย
4. เกณฑ์การตัดสินด้าน Entertainer + Acting (15 คะแนน)
5. เกณฑ์การตัดสินด้านความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
วิธีการส่งซีดีเพลงในวันแข่งขัน
ต้องส่งให้ทีมงานพร้อมรายงานตัว เวลา 14.00 น. โดยบันทึกเป็น CD/Audio เพียง 1 เพลง เท่านั้นสามารถเปิดเล่นบนซีดีได้ โดยติดชื่อทีมให้เรียบร้อย

กำหนดการ
1. ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2556
2. คณะกรรมการจะประกาศลำดับการแข่งขันรอบคัดเลือกทาง Page Facebook : The Scene Town In Town
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556
3. ประกวดรอบคัดเลือกวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ ลาน Ampli Theater ชั้น 1 เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
4. รอบชิงชนะเลิศวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ ลาน Ampli Theater ชั้น 1

>>> ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ <<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 081-849-7600
E-mail : thescene.townintown@hotmail.com 
หรือที่ playboy.co.th/2013DanceContest

 

Facebook : The Scene Town In Town
Facebook : PlayboyThailand


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel : 081-849-7600 E-mail : thescene.townintown@hotmail.com
หรือที่ playboy.co.th/2013DanceContest