เปิดประวัติ ดร.โสภณ พรโชคชัย นักวิชาการที่ดังที่สุดขณะนี้

เปิดประวัติ ดร.โสภณ พรโชคชัย นักวิชาการที่ดังที่สุดขณะนี้

เปิดประวัติ ดร.โสภณ พรโชคชัย นักวิชาการที่ดังที่สุดขณะนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เป็นอีกหนึ่งนักวิชาการคนดัง ที่หลายคนอย่างรู้จักเป็นอย่างมาก สำหรับ ดร. โสภณ พรโชคชัย เพราะไม่ว่าอาจารย์จะหยิบยกเรื่องใดมากล่าวถึง ล้วนแล้วแต่สร้างปรากฏการณ์ในสังคมแทบทั้งสิ้น

ดร. โสภณ พรโชคชัย เกิด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เป็นนักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาการเมือง สมรสกับ นางปัทมา พรโชคชัย (นามสกุลเดิม จันทรานุกูล) มีบุตร 2 คน คนโตชื่อ น.ส.น้ำทิพย์ พรโชคชัย คนเล็กชื่อ นายเอกภาพ พรโชคชัย ที่สำคัญดร.โสภณ เคยลงสมัครรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

ด้านการศึกษา ดร.โสภณ สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาที่ดินที่อยู่อาศัย ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยทุนรัฐบาลเบลเยียม และได้ทำวิทยานิพนธ์ระดับดีเลิศ รวมทั้งจบปริญญาเอกในสาขาเดียวกันจากสถาบันเดียวกัน

นอกจากนั้นยังได้รับการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 2 ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินของ สถาบันนโยบายที่ดินลินคอล์น (Lincoln Institute of Land Policy) และได้รับทุนจากองค์การสหประชาชาติในหลักสูตรการพัฒนาที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัยคาธอลิก ลูแวง

สำหรับประวัติการทำงาน หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2522 ก็เข้าทำงาน ณ โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2523 จากนั้นก็ไปทำงาน ณ ศูนย์วิชาการ (ปัจจุบันฝ่ายวิชาการ) การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย) จนได้รับทุนไปเรียนต่อ และกลับมาทำงานที่การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย) อีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญในโครงการของธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อจบโครงการจึงได้มีโอกาสไปทำงานกับบริษัทพัฒนาที่ดินและบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์

จนเมื่อปี พ.ศ. 2534 จึงได้ให้บริการสำรวจวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน จนในปี พ.ศ. 2544 จึงก่อตั้ง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) เพื่อนำความรู้จากภาคปฏิบัติมาสอนแก่ผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังทำงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลัง ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการขององค์การสหประชาชาติ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก-เอสแคป องค์การการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (United Nations Human Settlements Programme) เป็นต้น

ในด้านวิชาการยังเป็นผู้บรรยายในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

เห็นโปรไฟล์แบบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ ครับ สำหรับผู้ชายที่ชื่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/

ภาพประกอบจาก : ดร.โสภณ พรโชคชัย

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ ของ เปิดประวัติ ดร.โสภณ พรโชคชัย นักวิชาการที่ดังที่สุดขณะนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook