DO’s and DON’Ts ในการสัมภาษณ์งาน

DO’s and DON’Ts ในการสัมภาษณ์งาน

DO’s and DON’Ts ในการสัมภาษณ์งาน
S! Men

สนับสนุนเนื้อหา

จ๊อบไทยดอทคอม แนะนำ 10 เคล็ดลับ ข้อควรทำและไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกเข้าทำงาน ตามรายละเอียดดังแนบมานี้

ความตื่นเต้นและความไม่มั่นใจในการสัมภาษณ์งานมักเกิดขึ้นเป็นประจำกับทุกคนที่โดนเรียกสัมภาษณ์ โดยเฉพาะเหล่านิสิต นักศึกษาที่ยังขาดประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานและการทำงาน JobThai.com จึงสรุปข้อควรทำและไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน จากงาน “สนามประลองความรู้สู่โลกการทำงาน” (Career Ready Boot Camp) ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นใจในการสัมภาษณ์งาน ดังต่อไปนี้


DO’s (สิ่งที่ควรทำ)

1. ศึกษาข้อมูล – เตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งานด้วยการศึกษาประวัติ รูปแบบกิจการ วัฒนธรรมองค์กร สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์

2. ฟังคำถามให้จบ – ไม่ควรพูดแทรกหรือรีบตอบในขณะที่ผู้สัมภาษณ์ยังถามคำถามไม่จบ ควรฟังคำถามจากผู้สัมภาษณ์ให้ครบถ้วน จากนั้นใช้เวลาในการทบทวนคำถาม และคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนตอบ

3. มีเหตุผลสนับสนุน – คำถามส่วนมากในการสัมภาษณ์งานมักเป็นคำถามปลายเปิด ดังนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ควรมีเหตุผลสนับสนุนในคำตอบทุกครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้คำตอบและสร้างความประทับใจในการแสดงทัศนคติกับผู้สัมภาษณ์

4. ตอบอย่างจริงใจ – ตอบคำถามด้วยความจริงใจ ใส่ความรู้สึกที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในคำตอบเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์สัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการสมัครงาน

5. เตรียมคำถาม – เมื่อผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้สอบถาม หรือหากไม่มีคำถามอะไรพิเศษ ผู้ถูกสัมภาษณ์ควรถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะการทำงานหรือบรรยากาศการทำงานก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างดี

DON’Ts (สิ่งที่ไม่ควรทำ)

1. โกหก – สิ่งต้องห้ามอันดับหนึ่งของการสัมภาษณ์งาน การโกหกสามารถทำลายความน่าเชื่อถือทั้งหมดในการสัมภาษณ์ครั้งนั้น โดยผู้สัมภาษณ์จะสังเกตได้ทั้งการแสดงออกทางแววตา และความสัมพันธ์ทางข้อมูลในจดหมายสมัครงาน ประวัติ และคำตอบในระหว่างสัมภาษณ์

2. พูดถึงจุดด้อย – ถึงแม้ว่าการสัมภาษณ์เราควรให้ข้อมูลทั้งข้อดีและข้อด้อยของตัวเอง แต่การพูดถึงจุดด้อยของตนมากเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อการสัมภาษณ์งานนัก เพราะจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของตนเองและเสียโอกาสในการสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์

3. ถามเรื่องเงินเดือนก่อน – หากผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ถามคำถาม ควรให้ความสำคัญกับเรื่องหน้าที่ และประสบการณ์ที่จะได้รับมากกว่าเงินค่าตอบแทนในการทำงาน

4. ตอบรับทุกกรณี – รับปากว่าสามารถทำได้ทุกอย่าง ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ตนไม่ชอบ อันเกิดจากการกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่เก่ง ไม่สามารถทำได้ หากรู้ตัวเองว่าไม่ชอบอะไรแล้วนั้น ควรหาวิธีพูดด้วยเหตุผลและความนอบน้อมแทน

5. พาเพื่อนไปรอที่บริษัท – เพราะการพาผู้ปกครองหรือเพื่อนไปด้วยนั้นอาจถูกมองว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่โลกการทำงาน และยังขาดวุฒิภาวะที่จะรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ทางที่ดีควรให้ผู้ที่มาด้วยรออยู่ด้านนอกหรือบริเวณใกล้เคียง

ที่มา : เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com)