คุณมองการณ์ว่าความก้าวหน้าของโลกออนไลน์จะส่งผลดีหรือลบต่อสังคมและโลกอย่างไร
แม้ผลกระทบในแง่ลบอย่างที่หลายคนกลัวอาจมีอยู่จริง แต่โซเชียลมีเดียก็จะอยู่กับเราไปตลอดกาล เทคโนโลยีทุกอย่างล้วนมีผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ แต่จากประสบการณ์ที่ผมเห็นเองกับตัวในเรื่องนี้ ผมพบว่าพลังของการร่วมกันทำความดีมันสูงมากนะครับ ซึ่งการร่วมกันทำดีแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากโซเชียลมีเดีย และผมคิดว่ายังมีเรื่องราวดีๆ อีกเยอะที่เกิดขึ้นได้โดยอาศัยการเชื่อมต่อกันของผู้คนในโซเชียลมีเดีย จึงอยากฝากไปถึงผู้อ่าน Elle Men ทุกคนว่าหากเราช่วยกันคิดวิธีดีๆ ที่จะใช้โซเชียลมีเดียในการทำดี หรือหากเราเห็นว่ามีแง่มุมไหนที่โซเชียลช่วยให้เกิดขึ้นได้ ลองกับมันสักตั้งหนึ่ง แล้วดูกันว่าจะเกิดขึ้นได้ไหม หากไม่เกิดก็ไม่เห็นไม่เป็นไร แต่รับรองได้เลยครับว่าเราจะได้เห็นอะไรดีๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกยุคก่อนหน้านี้

เรื่อง : วรัญญู อินทรกำแหง

เรื่องล่าสุดของหมวด Work

ดูหมวด Work ทั้งหมด