Minase Yashiro

Minase Yashiro
วันเกิด: 3 กุมภาพันธ์ ปี 1985
สถานที่เกิด : กิฟู
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
กรุ๊ปเลือด: O

Minase Yashiro กับท่วงท่าการโพสต์อันเซ็กซี่เย้ายวน ที่จะทำให้ครัวของคุณ บ้านหลังน้อยของคุณเร่าร้อนขึ้น