ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีตุลย์

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีตุลย์
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดีค่ะ ชาวราศีตุลย์ ราศีธาตุลม ผู้มี ดาวศุกร์ เทพีวีนัส เทพีแห่งความงาม ครองจิตวิญญาณ นั่นคือ สำหรับชาวราศีตุลย์ ความสวยงามทำให้โลกหมุน ทุกอย่างที่จะกระทำต้อง.. สวยหรู ดูดี... ไว้ก่อน


การเงิน   รับมาก จ่ายมาก รายรับยังอยู่ในระยะ “ต้องเหนื่อย” ถึงจะได้มา แต่เป็นสัปดาห์ที่ควรระวัง รายจ่ายจากบุตร-บริวาร ที่อาจสูงเกินกว่าที่จะคาดคิด

การงาน   สัปดาห์เริ่มต้นที่ควรระวังการติดต่อ สัมพันธ์ หรือ ลงนามทำสัญญา ประนีประนอมยอมความใดๆ กับหุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา ที่อาจจะเจอการไม่รักษาคำพูด ผิดนัด ล่าช้าไม่ตรงตามที่นัดหมาย สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วันที่ 4-6 ให้ระวังลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อาจก่อเรื่อง ทำให้เดือดร้อน รำคาญใจ!!

ความรัก   มีเกณฑ์ถูกตาต้องใจ ที่อาจพัฒนาสานสัมพันธ์จนได้ครองคู่ แต่เป็นระยะที่ควรระวังการสื่อสาร ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อาจเป็นอุปสรรคทำให้ไม่เป็นไปดังที่คิด สำหรับคนมีคนรัก คู่ครอง อยู่แล้ว ถ้าไม่มีปัญหาการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง สัมพันธ์รักก็จะอยู่ในเกณฑ์ ราบรื่น และมีความสุข

สุขภาพ   วันที่ 3-6 ควรระวังหรือหลีกเลี่ยงที่จะบริโภคอาหารทะเล เพราะอาจทำให้เจ็บป่วย ไม่สบายได้

โชคลาภ   การแสวงหาโชคลาภ ๆ ยังมีความเสี่ยงสูง ควรพิจารณาให้รอบคอบ

คำแนะนำ   วันที่ 6 พฤษภาคม เป็นวันพระจันทร์อมาวสี เดือนดับในเขตราศีเมษ เรือนที่ 7 ภพปัตนิของชาวราศีตุลย์ นั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่า นับจากวันนั้นไปอีกหนึ่งเดือน บ่งบอกถึงการเริ่มต้นที่จะยอมสละตัวตน ลดอัตตา ยอมหลอมตัวเข้ากับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ทำให้เขา/เธอมีความสุข ซึ่งจะส่งผลทำให้ชาวราศีตุลย์ มีความสุข ได้โชค มีลาภเช่นกัน


ดูดวงรายสัปดาห์โดย อ.นนท์รภัส พยากรณ์ ติดต่อได้ที่อีเมล์ nonrapat@yahoo.com