พระราหูย้ายราศี 2559 หมอช้างแนะวิธีทำบุญและไหว้ด้วยตัวเอง

พระราหูย้ายราศี 2559 หมอช้างแนะวิธีทำบุญและไหว้ด้วยตัวเอง

พระราหูย้ายราศี 2559 หมอช้างแนะวิธีทำบุญและไหว้ด้วยตัวเอง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ราศีที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนราศีของพระราหูในวันที่16มกราคม2559 คือผู้ที่เกิดลัคนาหรือราศีสิงห์(17สิงหาคม-16กันยายน) และลัคนาหรือราศีกุมภ์ (13กุมภาพันธ์-14มีนาคม) ส่วนราศีที่พระราหูย้ายออกจากดวงคือผู้ที่เกิดลัคนาหรือราศีกันย์(17กันยายน – 17ตุลาคม)และลัคนาหรือราศีมีน(15มีนาคม-13เมษายน)

คำแนะนำสำหรับพระราหูในรอบนี้มี3วิธีการด้วยกัน

1.การทำบุญ สามารถทำบุญได้ตลอดทั้งวันในวันที่16มกราคม พระราหูเป็นอิทธิพลเรื่องของเงาในชีวิตจึงควรทำบุญด้วยแสงสว่าง เช่นการบริจาคค่าไฟ เติมน้ำมันตะเกียง และการสร้างแสงสว่างที่ดีที่สุดก็คือการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา บริจาคหนังสือสวดมนต์,หนังสือเรียน เพราะเป็นการให้ปัญญาซึ่งก็คือการสร้างแสงสว่างในจิตใจนั่นเอง

2.ไหว้พระนอนปางโปรดอสุรินทราหู ประวัติโดยย่อคือพระราหูคิดว่าตนเองมีร่างกายใหญ่โตใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า จึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อม พระพุทธเจ้าทรงทำปาฏิหาริย์นิรมิตพระกายให้ใหญ่กว่าอสุรินทราหูหลายเท่าในขณะที่บรรทมเพื่อจะลดทิฐิของพระราหู เลยส่งผลให้พระราหูกลับมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ดังนั้นราศีที่ได้รับผลจากพระราหูจึงควรไปกราบขอพรพระนอนปางโปรดอสุรินทราหูเพื่อให้ได้รับพลังด้านที่ดี ***สามารถไปกราบขอพรได้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,วัดสามพระยา(วิหารพระนอน)

3. ไหว้พระราหู สามารถไหว้พระราหูที่บ้านหรือตามวัดที่จัดงาน โดยจะเริ่มไหว้ในคืนวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 19.43น.เป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังแนะนำสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืน และผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับดาวราหูเช่น งานบันเทิง,งานเบื้องหลัง,งานกลางคืน,งานด้านต่างประเทศ,ธุรกิจออน์ไลน์,นายหน้าตัวแทน เป็นต้น
รู้จักดาวราหูก่อนไหว้

ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาล  แต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือที่มักเรียกกันว่าราหูอมอาทิตย์-อมจันทร์ 

พระราหูในพุทธศาสนา คัมภีร์อนาคตวงศ์ เขียนไว้ว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์เรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พระองค์ ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอาริยเมตไตรยจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่ ๑ และอสุรินทราหูจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระนารทะที่ ๕

ของไหว้
ดาวราหูมีเลข 8 เป็นสัญลักษณ์และมีกำลังเท่ากับ 12 ดังนั้นสามารถจัดของไหว้ 8 หรือ 12 อย่างแล้วแต่ศรัทธา ของไหว้ควรประกอบไปด้วย
1 ของคาว เช่นไก่ดำหรือซุปไก่
2 ของหวานหรือผลไม้ เช่น ขนมสีดำ,ข้าวเหนียวดำ,องุ่นดำ
3 เครื่องดื่ม เช่น กาแฟดำ,น้ำอัดลมสีดำ
สาเหตุที่ไม่ระบุของไหว้เพราะเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่สามารถหาของได้เหมือนกัน ของบางอย่างมีราคาถูกแพง ดังนั้นดีที่สุดคือการหาของที่สะดวกและพอเหมาะกับสตางค์ในกระเป๋า ส่วนจำนวนธูปให้ใช้ตามจำนวนของที่ไหว้ ถ้าไหว้ 8อย่างก็ใช้ธูป 8 ดอก

ขั้นตอนในการไหว้
หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจุดธูปเทียนแล้วเริ่มด้วยบทสวดพระราหู
(ตั้งนะโม ๓ จบ)
บทสวดบูชาพระราหู
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

พระคาถาสุริยะบัพพา
กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ
พระคาถาจันทบัพพา
ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
เสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ
กล่าวคำถวายเครื่องสังเวย
คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู
นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ
จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
สัมปันนัง โภชะ นานัง
สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง
อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา
มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ
เยนะ สุเขมะจะฯ
คาถาบูชาพระราหู(สวด 12 จบ)
คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ข้าพเจ้า(ชื่อนามสกุล)ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8หรือ12) อย่าง ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้า (อธิฐานเรื่องอื่นๆที่ปรารถนา)
เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนทานของไหว้ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” ก่อนที่จะทานของไหว้แต่ละอย่าง

*****คำแนะนำทั้ง3ข้อข้างบนนั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาและจริตของแต่ละคน บางคนอาจจะชอบทำบุญ บางคนอาจจะชอบไหว้พระราหูที่บ้าน บางคนอาจจะทำครบทั้ง3ข้อหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ ทั้งหมดนี้ไม่มีใครผิดใครถูก ถ้าเรามั่นใจว่าได้ประกอบกรรมดีอยู่เสมอ ประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรม ความดีจะเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้กับทุกคนครับ *****

อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา
Facebook.com/master.chang

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook