แนะนำสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี 2561 ก้าวสู่ปี 2562

แนะนำสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี 2561 ก้าวสู่ปี 2562
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ใกล้จะขึ้นสู่ปี 2562 แล้ว แต่ก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่ Sanook! Horoscope มีสถานที่แนะนำสำหรับการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตตลอดปี 

การสวดมนต์ข้ามปีมีประโยชน์มากนะคะ  ช่วยให้จิตเป็นสมาธิ เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มิ เมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น เป็นการกระทำที่ได้ปัญญา ถ้าการสวดมนต์โดยรู้คำแปลรู้ความหมายก็ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้ 

เป็นการตัดความเห็นแก่ตัว เพราะในขณะนั้นอารมณ์จะไปหน่วงอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจ เป็นสิริมงคล ทั้งแก่ชีวิตตน และ บริวารคนรอบตัว สามารถไล่ความขี้เกียจได้ เพราะขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม ง่วงนอน เกียจคร้านจะหมดไป เปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้สวดมี กาย วาจา ปกติ (มีศีล) เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการ ปฏิบัติบูชา ครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

ซึ่งในปัจจุบันสถานที่ของการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีก็ได้มีแพร่หลายทั้งในกรุงเทพฯ รวมไปถึงต่างจังหวัดด้วย ใครสะดวกที่ไหนก็เดินทางไปได้ Sanook! Horoscope ได้รวบรวมสถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปีมาไว้ให้ได้ทราบกันแล้วที่นี่....สถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2561 มีที่ไหนบ้างมาดูกัน

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2561 ภายในกรุงเทพ

โดยปีนี้ กทม. จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561 ที่ท้องสนามหลวง วันที่ 31 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 กำหนดการสวดมนต์ข้ามปี เริ่ม 18.30 น.

รายชื่อวัดที่จัดงานเมื่อปีที่แล้วในเขตกรุงเทพ

 1. วัดบวรนิเวศวิหาร
 2. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
 3. วัดสามพระยา
 4. วัดเทพธิดาราม
 5. วัดราชนัดดาราม
 6. วัดชนะสงคราม
 7. วัดอินทรวิหาร
 8. วัดมหรรณพาราม
 9. วัดปรินายกวรวิหาร
 10. วัดใหม่อมตรส
 11. วัดราชบูรณะ
 12. วัดสุทัศนเทพวราราม
 13. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 14. วัดโสมนัสวิหาร
 15. วัดเทพศิรินทราวาส
 16. วัดสระเกศ
 17. วัดสิตาราม
 18. วัดดิสานุการราม
 19. วัดพระพิเรนท์
 20. วัดพลับพลาชัย
 21. วัดคณิกาผล
 22. วัดปทุมคงคา
 23. วัดกันตุยาราม
 24. วัดจักรวรรดิราชาวาส
 25. วัดบพิตรภิมุข
 26. วัดชัยชนะสงคราม
 27. วัดไตรมิตรวิทยาราม
 28. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 29. วัดราชาธิวาสวิหาร
 30. วัดปราสาทบุญญาวาส
 31. วัดสุคันธาราม
 32. วัดอัมพวัน
 33. วัดจันทรสโมสร
 34. วัดแก้วฟ้าจุฬามุนี
 35. วัดสวัสดิ์วารสีมาราม
 36. วัดน้อยนพคุณ
 37. วัดใหม่ทองเสน
 38. วัดธรรมาภิรตาราม
 39. วัดจอมสุดาราม
 40. วัดประชาระบือธรรม
 41. วัดโบสถ์สามเสน
 42. วัดเทวราชกุญชรฯ
 43. วัดเลียบราษฎร์บำรุง
 44. วัดเวตะวันธรรมาวาส
 45. วัดสร้อยทอง
 46. วัดมัชณันติการาม
 47. วัดจอมสุดาราม
 48. วัดไผ่ตัน
 49. วัดพรหมวงศาราม
 50. วัดใหม่ช่องลม
 51. วัดพระราม๙
 52. วัดทัศนารุณสุนทริการาม
 53. วัดปทุมวนาราม
 54. วัดมหาพฤฒาราม
 55. วัดหัวลำโพง
 56. วัดแก้วแจ่มฟ้า
 57. วัดม่วงแค
 58. วัดยานนาวา
 59. วัดบรมสถล
 60. วัดสุทธิวราราม
 61. วัดลุ่มเจริญศรัทธา
 62. วัดคลองใหม่
 63. วัดปริวาศ
 64. วัดด่าน
 65. วัดทองบน
 66. วัดวรจรรยาวาส
 67. วัดไผ่เงินโชตนาราม
 68. ดเรืองยศสุทธาราม
 69. วัดบางโคล่นอก
 70. วัดราชสิงขร
 71. วัดเทพลีลา
 72. วัดบึงทองหลาง
 73. วัดศรีบุญเรือง
 74. วัดคลองเตยใน
 75. วัดภาษี
 76. วัดบุญรอดธรรมาราม
 77. วัดวชิรธรรมสาธิต
 78. วัดบางนานอก
 79. วัดบางนาใน
 80. วัดศรีเอี่ยม
 81. วัดทุ่งลานนา
 82. วัดทุ่งเศรษฐี
 83. วัดตะกล่ำ
 84. วัดลาดบัวขาว
 85. วัดกระทุ่ม
 86. วัดยางพระอารามหลวง
 87. วัดปากบ่อ
 88. วัดมหาบุศย์
 89. วัดเทพลีลา
 90. วัดทองใน
 91. วัดขจรศิริ
 92. วัดเสมียนนารี
 93. วัดหลักสี่
 94. วัดดอนเมือง
 95. วัดพรหมรังสี
 96. วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว)
 97. วัดสีกัน
 98. วัดสายอำพันธ์เอมสาร
 99. วัดเทพนิมิตต์
 100. วัดคลองบ้านใหม่
 101. วัดพระศรีมหาธาตุ
 102. วัดไตรรัตนาราม
 103. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
 104. วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
 105. วัดเกาะสุวรรณาราม
 106. อยู่ดีบำรุงธรรม
 107. หนองใหญ่
 108. วัดเจริญธรรมาราม
 109. วัดบุญศรีมุนีกรณ์
 110. วัดคู้บอน
 111. วัดทองสัมฤทธิ์
 112. วัดบำเพ็ญเหนือ
 113. วัดบางเพ็งใต้
 114. วัดแสนสุข
 115. วัดหนองจอก
 116. วัดประยงค์กิตติวนาราม
 117. วัดสีชมพู
 118. วัดใหม่เจริญราษฎร์
 119. วัดสามง่าม
 120. ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
 121. วัดกัลยาณมิตร
 122. วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
 123. วัดเวฬุราชิน
 124. วัดอินทาราม
 125. วัดประยุรวงศาวาส
 126. วัดจันทาราม
 127. วัดราชคฤห์
 128. วัดกระจับพินิจ
 129. วัดดาวคะนอง
 130. วัดบุคลโล
 131. วัดสันติธรรมาราม
 132. วัดสุทธาวาส
 133. วัดกันตทาราราม
 134. วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
 135. วัดพิชยญาติการาม
 136. วัดทองนพคุณ
 137. วัดเศวตฉัตร
 138. วัดทองเพลง
 139. วัดสุทธาราม
 140. วัดบางปะกอก
 141. วัดหลวงพ่อโอภาสี
 142. วัดพุทธบูชา
 143. วัดบางบอน
 144. วัดนินสุขาราม

สถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2561-2562 ที่ต่างจังหวัด

 1. ต้นบุญธรรมสถาณ จ.ชลบุรี
 2. วัดป่าปฐมชัย ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
 3. สำนักปฎิบัติ แสงธรรมส่องชีวิต ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 4. วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา
 5. วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 6. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

รายชื่อวัดที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี เมื่อปีที่แล้วในต่างจังหวัด(คาดว่าปีนี้น่าจะจัดอีก)

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อยุธยา

 1. วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี

 1. วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง
 2. วัดสายไหม อ.ลำลูกกา
 3. วัดโบสถ์ อ.สามโคก
 4. ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
 6. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล

นนทบุรี

 1. วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง
 2. วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา

 1. วัดบางแก้ว อ.เมือง
 2. วัดหนองเสือ อ. พนมสารคาม
 3. วัดโสธรวราราม อ.เมือง
 4. วัดเขาดิน อ.บางปะกง

ชลบุรี

 1. วัดเกาะแก้วคลองหลวง อ.พนัสนิคม
 2. วัดบ้านในบน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 3. สวนธรรมนรารัตน์วันชัยขันติภาวนาบารมี อ.ศรีราชา
 4. วัดเขาบ่อกวางทอง ม.4ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ราชบุรี

 1. วัดหนองตาเนิด อ.จอมบึง
 2. วัดหนองโพ อ.โพธาราม
 3. วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง

ปราจีนบุรี

 1. วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี
 2. วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 3. วัดป่ามะไฟ อ.เมือง
 4. วัดมะกรูด อ.กบินทร์บุรี
 5. วัดพันศรี อ.กบินทร์บุรี

สมุทรปราการ

 1. วัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์

สิงห์บุรี

 1. วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง

สระบุรี

 1. วัดศรีบุรีรัตนาราม อ.เมือง

อ่างทอง

 1. วัดต้นสน อ.เมือง

ระยอง

 1. วัดเนินพระ อ.เมือง

ตราด

 1. วัดไผ่ล้อม อ.เมือง
 2. วัดทุ่งไก่ดัก อ.เมือง

สุพรรณบุรี

 1. วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง
 2. วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
 3. วัดสามชุก อ.สามชุก

สมุทรสาคร

 1. วัดปทุมทองรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว
 2. วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง

เพชรบุรี

 1. วัดเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

กาญจนบุรี

 1. วัดหนองอำเภอจีน อ.เลาขวัญ

นครปฐม

 1. วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง

นครนายก

 1. วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์

นครราชสีมา

 1. วัดสระตะเฆ่ อ.โนนไทย
 2. วัดโคกศรีษะเกษ อ.ปักธงชัย
 3. วัดท่าหลวง อ.พิมาย
 4. วัดสุทธจินดา อ.เมือง
 5. วัดอิสาน อ.เมือง
 6. วัดปอแดง อ.ปักธงชัย
 7. วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมือง

ขอนแก่น

 1. วัดพิศาล อ.สีชมพู
 2. วัดหนองแวง อ. เมืองขอนแก่น
 3. วัดโพธิ์ อ.เมือง

มหาสารคาม

 1. วัดขุนพรหมดำริ (บ้านอุปราช) อ.เมือง
 2. วัดศรีสวัสดิ์ อ.เมือง
 3. วัดโสมนัส อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 4. วัดกลางกุดรัง อ.กุดรัง

ร้อยเอ็ด

 1. วัดทุ่งรังษี อ.พนมไพร
 2. วัดป่าตถตาราม อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
 3. วัดโพธิการาม อ.โพนสูง
 4. วัดสระเกษ อ.สระเกษ
 5. วัดท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง
 6. วัดเจริญราษฎร์ อ.สุวรรณภูมิ

สุรินทร์

 1. วัดดอกจานรัตนาราม อ.รัตนบุรี
 2. วัดสะเดารัตนาราม อ.ปราสาท

สกลนคร

 1. วัดบูรพาภิรมย์ อ.ส่องดาว
 2. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 3. วัดโนนสว่างภิรมย์ อ.วานรนิวาส

อำนาจเจริญ

 1. วัดเทพมงคล อ.เมือง
 2. วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง

อุบลราชธานี

 1. วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง
 2. วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง

กาฬสินธุ์

 1. วัดโพนวิมาน อ.เขาวง
 2. วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์
 3. วัดสิมนาโก อ.กุฉินารายณ์
 4. วัดชัยมงคลโคกค่าย อ.ยางตลาด

ศรีสะเกษ

 1. วัดสว่าง อ.กันทรลักษ์
 2. วัดกลางขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
 3. วัดดอนใหญ่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน
 4. วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง
 5. วัดศรีห้วยทับทัน อ.ทับทัน
 6. วัดบ้านโดด ต.โดด อ.โพธิ์สรีสุวรรณ
 7. วัดสิริวราวาส ต.น้ำอ้อม อ.กันทราลักษ์
 8. วัดป่าขันติธรรม อ.กันทรารมย์

บุรีรัมย์

 1. วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง
 2. วัดไผ่น้อย อ.เมือง

เลย

 1. วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง

อุดรธานี

 1. วัดมัฌชิมาวาส อ.เมือง

ยโสธร

 1. วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว

หนองคาย

 1. วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง
 2. วัดศรีชมชื่น อ. เมือง
 3. วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อ.เมือง

สระแก้ว

 1. วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร

ชัยภูมิ

 1. วัดป่าสันติธรรม อ.เมือง

ภาคเหนือ ภาคใต้

เชียงใหม่

 1. วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง
 2. วัดบ้านขุน อ.ฮอด
 3. วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 4. วัดสันกำแพง อ.สันกำแพง
 5. วัดพระสิงห์ อ.เมือง
 6. ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย
 7. วัดศรีโสดา อ.เมือง

พิษณุโลก

 1. วัดกำแพงมณี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 2. วัดพระศรีรัตนมหาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง

สุโขทัย

 1. วัดท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 2. วัดสวรรคาราม อ.สวรรคาราม
 3. วัดราษฎร์ศรัทธาทำ อ.ศรีนคร
 4. วัดศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง
 5. วัดไทยชุมพล อ.เมือง

ลำปาง

 1. วัดสบลืน อ.วังเหนือ
 2. วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 3. วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง
 4. วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง
 5. วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง

พิจิตร

 1. วัดบ้านน้อย อ.โพทะเล
 2. วัดท่าหลวง อ.เมือง

อุตรดิตถ์

 1. วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง
 2. วัดหาดสองแคว อ.ตรวน
 3. วัดศรีอุทุมพร อ.ลับแล

เชียงราย

 1. วัดเชตะวัน อ.เมือง
 2. วัดพระสิงห์ ถนนสิงหไคล อ. เมือง
 3. วัดพระแก้ว อ.เมือง
 4. วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
 5. วัดพระยอดขุนพล อ.เวียงป่าเป้า

ลำพูน

 1. วัดเมืองง่า อ.เมือง
 2. วัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมือง
 3. ศูนย์อบรมศีลธรรม
 4. วัดหนองผำ อ.ป่าซาง

พะเยา

 1. วัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมือง
 2. วัดศรีโคมคำ อ. เมือง

น่าน

 1. วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง

แพร่

 1. สำนักสงฆ์ดอยขาน้อย อ.เมือง

กำแพงเพชร

 1. วัดบรมธาตุ อ.เมือง

แม่ฮ่องสอน

 1. วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง

เพชรบูรณ์

 1. วัดเพชรวราราม อ.เมือง
 2. วัดวังชมพู อ.เมือง พังงา
 3. วัดประชุมโยธี อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

 1. วัดพระพรหม อ.พระพรหม
 2. วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง
 3. วัดพระบรมธาตุ

ตรัง

 1. วัดเขาไม้แก้ว อ.สิงกา

สตูล

 1. วัดนิคมพัฒนาราม (ผังเจ็ด) อ.มะนัง

สงขลา

 1. วัดคลองแห อ.หาดใหญ่
 2. วัดโคกสมานคุณ อ.เมือง
 3. วัดถาวรวราราม อ.เมือง

นราธิวาส

 1. วัดพรหมนิวาส
 2. วัดชลธาราวาส

พัทลุง

 1. วัดถ้ำสุมะโน อ.ศรีนครินทร์
 2. วัดตะโหมด อ.ตะโหมด

กระบี่

 1. วัดถ้ำเสือ อ.เมือง

ระนอง

 1. วัดตะโปทาราม อ.เมือง

สุราษฎร์ธานี

 1. วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์

ภูเก็ต

 1. วัดท่าเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ประจวบคีรีขันธ์

 1. อาศรมสุญญตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

 1. วัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

กระบี่

 1. วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.กระบี

 

 

 

ติดตามSanook! Horoscope

ดูดวง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี