ดูดวงรายสัปดาห์ราศีกุมภ์

ดูดวงรายสัปดาห์ราศีกุมภ์

ดูดวงรายสัปดาห์ราศีกุมภ์
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดีค่ะ ชาวราศีกุมภ์ นักอุดมคติ ผู้กระตือรือร้น สนใจในวิทยาการหลากหลาย สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น มีความสามารถที่จะนำสิ่งที่เป็น..นามธรรม มาคิด มาปฏิบัติ จนเป็น ..รูปธรรมอย่างมีระบบและชัดเจน


การเงิน ยังอยู่ในระยะกระแสเงินสะพัด เข้ามาหลายทาง สำหรับชาวราศีกุมภ์ ทั้งจากได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ ผลกำไร หรือ ได้ลาภโดยเสน่หา แต่เป็นระยะที่ควรระวังค่าใช้จ่ายของบุตร-ธิดา ที่มีจำนวนสูงมากเช่นกัน 


การงาน อาจได้ลาภ ผลประโยชน์มหาศาลจากการเจรจา ติดต่อที่ประนีประนอม กับหุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา หรือ คู่ความ สำหรับมนุษย์เงินเดือน อาจได้ลาภ ผลประโยชน์โดยเสน่หาจากเจ้านาย ที่ปฏิบัติงานได้ตาม “คำสั่ง” อย่างรวดเร็ว
และทันใจ และไม่มีเงื่อนไขใดๆ !!


ความรัก การติดต่อ สื่อสารจากภารกิจ หน้าที่การงานอาจทำให้ได้พบรัก เจอคู่ใจ ที่อาจต้องใช้เวลานานในการสานสัมพันธ์จนได้ครองคู่ แต่สำหรับชาวราศีกุมภ์ที่มีคนรัก คู่ครอง อยู่แล้ว ให้ระวัง “เป็นงานเป็นการมากเกินไป” อาจทำให้สัมพันธ์รักชืดชา จนน่า...เบื่อหน่าย!!


ครอบครัว ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรใส่ใจ ดูแลญาติผู้ใหญ่ให้มากเป็นพิเศษในระยะนี้ เพราะอาจเจ็บป่วย ไม่สบายจากโรคที่เป็นเรื้อรัง


โชคลาภ ลงทุน เสี่ยงโชค เก็งกำไร อยู่ในระยะข้อมูลพลิกผันไม่แน่นอน อาจทำให้ขาดทุนได้


คำแนะนำ ดาวพฤหัสบดี สัญลักษณ์แห่งจูปิเตอร์เทพบดีผู้ยิ่งใหญ่ ได้โคจรเข้าสถิต ณ ราศีสิงห์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่าน ซึ่งคือสัญญาณบ่งบอกว่าจากนี้ไปอีกหนึ่งปี ชาวราศีกุมภ์จะโอกาสได้โชคลาภ มีความสำเร็จในกิจการที่มุ่งหวัง รวมถึง “ความรัก” ที่จะได้มีโอกาส “ตื่นรู้” จนได้พบความรักที่แท้จริง
ดูดวงรายสัปดาห์โดย อ.นนท์รภัส พยากรณ์ พยากรณ์ ทำนายเหตุการณ์ความเป็นไปของคุณในแต่ละวัน ...พิมพ์ HO4 ส่ง 4888093 หรือ ติดต่อได้ที่อีเมล์ nonrapat@yahoo.com