คาถา และของไหว้สักการะ ร. 5 วันปิยมหาราช

คาถา และของไหว้สักการะ ร. 5 วันปิยมหาราช

คาถา และของไหว้สักการะ ร. 5 วันปิยมหาราช
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"


และเหตุนี้เองทำให้คนที่เคารพนับถือ สมเด็จพระปิยมหาราช ต่างพากับไปถวายเครื่องสักการะ เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง

เครื่องสักการะให้ถวาย

1. น้ำมะพร้าวอ่อน

2. กล้วยน้ำว้า

3. ทองหยิบ

4. ทองหยอด

5. บรั่นดี

6. ซิการ์

7. ข้าวคลุกกะปิ

8. ดอกกุหลาบสีชมพู


พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ
(3 ครั้ง)


สถานที่สักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

1. พระบรมรูปทรงม้า

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝั่งหอประชุม

3. สถาบันการแพทย์ สยามมินทราธิราช ด้านข้างรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (สถานีรถไฟธนบุรี)

4. ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร

5. มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

6. ป้อมพระจุลจอมเกล้า

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook