ไสยศาสตร์และมนต์ดำของชนเผ่าในแอฟริกา

ไสยศาสตร์และมนต์ดำของชนเผ่าในแอฟริกา

ไสยศาสตร์และมนต์ดำของชนเผ่าในแอฟริกา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook


ชนเผ่าในแอฟริกาทุก ภูมิภาค จะมีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าผู้สร้างโลก ซึ่งพระเจ้าของพวกเขาจะอยู่ห่างไกล เหนือความเข้าใจหรือการควบคุมของมนุษย์ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น ทั้งดีและร้าย จะหนักหรือเบา พวกเขาจึงมักเชื่อว่านั้นเป็นการกระทำของพระเจ้าผู้สร้างโลก

ไสยศาสตร์และมนต์ดำของชนเผ่าในแอฟริกา

พระเจ้าของแต่ละเผ่าอาจจะมีการระบุเพศให้เป็นหญิงหรือชายตามแต่ความเชื่อที่ มีมา แต่ในบางเผ่าพระเจ้าจะไม่มีเพศ ซึ่งบางครั้งความเชื่อเหล่านี้ก็ปรากฏออกมาในรูปของอำนาจทางวิญญาณ ซึ่งมักจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์ต้องสัมผันอยู่ในวิถีชีวิต เช่น ความเชื่อในดิน อากาศ น้ำ เป็นต้น


ผู้ประกอบพิธีกรรมของชนเผ่าในแอฟริกาส่วนใหญ่จะเป็นพระหรือผู้อาวุโสของเผ่า ซึ่งพิธีกรรมที่ประกอบขึ้นในแต่ละเผ่านั้น จะอธิบายถึงจุดกำเนิดของเผ่าและการเดินทางของผู้คนในการดำรงชีวิตของเผ่าใน ยุคแรก ๆ รวมไปถึงการอธิบายปัญหาทางด้านความคิดและความเชื่อขั้นพื้นฐานของทุก วัฒนธรรม เช่น จุดกำเนิดของความตาย ธรรมชาติของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและความตาย


นอกเหนือจากความเชื่อที่ปรากฏออกมาในรูปของพิธีกรรมแล้ว ชนเผ่าในแอฟริกายังแสดงออกถึงความเชื่อในพ่อมด หมอผี เทพเจ้าให้เห็นในรูปแบบของเทพนิยายและนิทานพื้นบ้านปรัมปรา ตลอดจนสะท้อนผ่านทางเครื่องประดับร่างกาย ซึ่งอาจเป็นลูกปัด หินสี เมล็ดพืช กระดูกสัตว์ แม้กระทั่งหัวกะโหลกของมนุษย์ รวมถึงการเต้นระบำรำฟ้อนในพิธีกรรมต่าง ๆ ลวดลายที่ขีดเขียนตามร่างกายหน้ากากและเครื่องใช้ที่สืบทอดและกลายเป็นศิลปะ เฉพาะตัวของชนเผ่าไป

สิ่งเหล่านี้คือปริศนาที่คนภายนอกตั้งคำถามและยากแก่การเข้าใจความหมายที่ ซ่อนเร้น แต่ทั้งหมดนี้คือความหมายทางด้านสังคมและประวัติศาสตร์ของชนเผ่าในแอฟริกา แม้จะไม่สามารถนำพิธีกรรมของทุกชนเผ่ามาเล่าสู่กันฟังได้หมด แต่เท่าที่หยิบยกมาก็เพียงพอที่จะทำให้ได้กลิ่นไอลึกลับจากป่าดงดิบแอฟริกา แล้ว ขอบคุณข้อมูลจาก www.kcopies.com ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ ไสยศาสตร์และมนต์ดำของชนเผ่าในแอฟริกา

ไสยศาสตร์และมนต์ดำของชนเผ่าในแอฟริกา
ไสยศาสตร์และมนต์ดำของชนเผ่าในแอฟริกา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook