คำทำนาย เซียมซีที่ 26 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

คำทำนาย เซียมซีที่ 26 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  จ.เชียงใหม่

ใบที่ยี่สิบหกนี้หนาชาตาบอก จะขัดข้องนิดหน่อยลมพลอยฝน เมื่อลมหยุดฝนห่างกระจ่างบน ทุกแห่งหนจะชื่นบานปานใดมี กิจการงานดีหมด ไม่พบภัยพิบัติขัดหมองศรี ได้ผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนหนุนชีวี ความรักพันทวีที่มีมา แม้ยังสดไร้คู่ก็ไม่เหงา จะมีเขาทอดสะพานผ่านมาหา จะเป็นคู่แท้สมสร้างปางหลังมา จะพบพาไม่นานจะหวานใจ โรคาพยาธิ์ก็ปราศร้าย ที่ป่วยอยู่ก็จะหายในเร็วหนา ที่ชอกช้ำระกำแรมปีมา ก็เหมือนนภาครื้มฝนพ้นไปเอยฯ