คำทำนาย เซียมซีที่ 21 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

คำทำนาย เซียมซีที่ 21 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  จ.เชียงใหม่

ใบที่ยี่สิบเอ็ดเสร็จกังขา เปรียบนาวาบรรทุกนานาสิน วิ่งมุ่งหน้าสู่ท่าเป็นอาจิณ จะถ่ายสินออกสู่อู่นคร แต่ท่าจอดม้วยมอดด้วยน้ำมาก จึงติดยากไม่มีที่จอดหมาย ตัวท่านนี้มีพร้อมทุกสิ่งสรรพ แต่ต้องอับหนทางหว่างวิถี เมื่อที่จอดมีท่าฐานะดี ทางวิถีลอยละลิ่วเหมือนปลิวลม เกียรติศักดิ์ชื่อก้องขจรฟุ้ง ทุกผู้มุ่งยกยอปอปั้นใหญ่ ลาภเลื่อนลอยมากพ้นล้นทวี แต่ว่าตัวต้องทำอุปถัมภ์ตนก่อน ให้มีพร้อมวิชาศาสตร์สรรพศิลป์ งานที่ทำกรรมที่สร้างในทางดี นบไตรรัตน์ไม่วิบัติเบ็ญจศีล ชื่อจะก้องเกียรติจะงามเป็นอาจิณทั่วทุกถิ่นจะบูชาวาสนาดีฯ