ปิดทองตรงไหน ได้อานิสงส์อย่างไร?

ปิดทองตรงไหน ได้อานิสงส์อย่างไร?

ปิดทองตรงไหน ได้อานิสงส์อย่างไร?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

"ปิดทองหลังพระ" หมายถึง "การที่คนเรา ทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังในสิ่งตอบแทน" สุภาษิตนี้ ชาวสนุก!ดูดวงคงเคยได้ยินมาตั้งแต่สมันยังเรียน ขยายความคือ เป็นเรื่องของคนที่ทำความดีกับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน

ชาวพุทธมีความเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ด้านการงานหากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำไปแล้วโดยฉับพลันทันที

ปิดทองตรงไหน ได้อานิสงส์อย่างไร?ปิดทองตรงไหน ได้อานิสงส์อย่างไร?

การสร้างอานิสงส์โดยการปิดทองพระพุทธปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรง โดยมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้มีโอกาส ปิดทองพระ ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศี เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็น

ส่วนอานิสงส์ผลบุญที่ให้เห็นในชาตินี้ ชาวพุทธมีคติความเชื่อว่ามาตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้

อานิสงส์ของการปิดทองอานิสงส์ของการปิดทอง

อานิสงส์ของการปิดทองในตำแหน่งต่างๆ

ถ้าปิดที่พระพักตร์ (ใบหน้า) มีความเชื่อว่าทำให้หน้าที่การงานชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ปิดบริเวณพระอุทร (ท้อง) มีความเชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

ปิดที่พระนาภี (สะดือ) มีความเชื่อว่า ตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอด สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน

ปิดที่พระเศียร (ศีรษะ) มีความเชื่อว่า จะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขฟันฝ่าปัญญาอุปสรรคของชีวิตได้ตลอด

ปิดที่พระอุระ (หน้าอก) มีความเชื่อว่า ทำให้มีความสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของคนทั่วๆ ไป

ปิดที่ระหัตถ์ (มือ) มีความเชื่อว่าทำให้เป็นคนที่มีอำนาจบารมี

ปิดที่พระบาท (เท้า) มีความเชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัยและยวดยานพาหนะ

การไหว้พระปิดทองนั้น เป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่จะให้ผลโดยทันที ผู้ที่เกิดเคราะห์กรรมหรือวิบากกรรม อุปสรรค ความมั่วหมองในชะตาชีวิต

นอกจากนี้แล้ว การปิดทองหลังพระนั้น มีคติความเชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทองทั้งหมดสมบูรณ์ต้องปิดด้านหลังด้วย เช่น กรณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แม้การปิดทองบริเวณฐานของรองขององค์พระทำให้หน้าที่การงานมั่นคงเจริญก้าวหน้า

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook