ดวงสมพงศ์

ดวงสมพงศ์

ดวงสมพงศ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คำว่า สมพงศ์ ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง การร่วมวงศ์ตระกูลกัน , วิธีการคำนวณทางโหราศาสตร์ว่าหญิงชายที่จะเป็นคู่กันสมควรกันหรือไม่ สำหรับทางโหราศาสตร์ มีขอบเข่ายที่กว้าง และลึกมากขึ้นคือ เป็นการพิจารณาดวงชาตา ชาย-หญิง เพื่อดูว่า ชาย-หญิงคู่นั้นๆจะได้อยู่ครองคู่กันไหม? อยู่กันยืดยาวไหม? อยู่กันแล้วมีความสุขไหม? มีจุดส่งเสริม หรือบั่นทอนกันอย่างไร? อยู่ด้วยกันแล้วจะรวยไหม?

ในการพิจารณาดวงสมพงศ์ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ แล้วมี อยู่มากมายหลายตำรับ อันได้แก่ ลัคนาสมพงศ์ จันทร์สมพงศ์ ทวาทศจักรสมพงศ์ ฤกษ์สมพงศ์ นามสมพงศ์ นาคสมพงศ์ สมพงศ์ธาตุ สมพงศ์ปีกำเนิด สมพงศ์สมบัติ ฯลฯ ซึ่งผมขอนำเสนอเฉพาะ 3 ตำรับแรก เพราะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณา ดวงสมพงศ์ ส่วนเนื้อหาที่ผมนำมาเรียบเรียงนี้ มาจากตำราของ อ.เทพย์ สาริกบุตร อ.พลูหลวง เป็นหลัก (ท่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเขษมบรรณกิจ/ เว็บไซต์ โหราเวสม์)

ลัคนาสมพงศ์
ให้พิจารณาลัคนา ของดวงชาตา ชาย-หญิง ว่าลัคนาของทั้งคู่ อยู่มุมใด เป็นอะไรแก่กัน ซึ่งลัคนาสมพงศ์ ควรเป็น ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ แก่กัน ชาย-หญิง จะอยู่กินครองคู่กัน ด้วยความเป็นสุข

จันทร์สมพงศ์
ถ้าดาวจันทร์ ในชาตาชายหญิง อยู่ร่วมราศีกัน ร่วมนักษัตรฤกษ์ ร่วมนวางศ์ โบราณท่านว่าอยู่ด้วยกัน ประเสริฐนักแล
ถ้าดาวจันทร์ ในชาตาชายหญิง อยู่ในตำแหน่งเล็งกัน ดีนักแล หรือ เป็น ๖ หรือเป็น ๘ ราศีแก่กันก็ดีเช่นกัน
ถ้าดาวจันทร์ ในชาตาชาย เป็น ๓ ราศีแก่จันทร์หญิง ไม่ดี ถ้าดาวจันทร์ ในชาตาหญิง เป็น ๓ ราศีแก่จันทร์ชาย ดี
ถ้าดาวจันทร์ ในชาตาชาย เป็น ๔ ราศีแก่จันทร์หญิง ดี ถ้าดาวจันทร์ ในชาตาหญิง เป็น ๔ แก่จันทร์ชาย ดี แต่จะแพ้ตัวชาย
ถ้าดาวจันทร์ ในชาตาชาย เป็น ๕ ราศีแก่จันทร์หญิง ดี ถ้าดาวจันทร์ ในชาตาหญิง เป็น ๕ แก่จันทร์ชาย ไม่ดี

นอกจากต้องพิจารณาดาวจันทร์ แล้วเราก็ต้องพิจารณา ดาว ๑ ๓ ๖ ดาวเจ้าเรือนปัตนิ ในดวงชาตาของทั้งหญิงชาย ประกอบด้วย จึงจะสมบูรณ์เรื่องสมพงศ์

ทวาทศจักรสมพงศ์

เป็นการนำดาวเจ้าเรือนของเรือนต่างๆ มาพิจารณา โดยดูว่า ดาวเจ้าเรือนนั้น ในดวงชาตาชายไปอยู่เรือนใด ของดวงชาตาหญิง และสัมพันธ์ถึงลัคนาของดวงชาตาหญิงหรือไม่ จากนั้นก็พิจารณากลับในทำนองเดียวกันนี้อีกว่า ดาวเจ้าเรือน ในดวงชาตาหญิง ไปอยู่สัมพันธ์กับ เรือนใด หรือสัมพันธ์ถึงลัคนาชาย หรือไม่ เป็นการผูกดวงชาตาชาย-หญิง มาพิจารณาดาว ประกอบกัน โดยจะขอยกตัวอย่างดังนี้

ตนุลัคน์ ของดวงชาตาหญิง มาอยู่ร่วมกับ ลัคนาในดวงชาตาชาย ชายนั้นจะรัก หญิงมาก แต่ถ้า ตนุลัคน์ ของดวงชาย มาอยู่ร่วมกับ ลัคนาใน ดวงชาตาหญิง หญิงนั้นก็รัก ชายมาก แต่ถ้าตนุลัคน์ของทั้ง ชายหญิงต่างมาอยู่ร่วมกันกับลัคนา ของอีกฝ่าย อย่างนี้ ชายหญิงคู่นี้ จะรักใคร่ปรองดองกันดี นับว่าเป็นเนื้อคู่กันที่แท้จริง จะครองคู่อยู่กันยั่งยืน จนแก่เฒ่า

เจ้าเรือนกดุมภะ ของดวงหญิง อยู่ร่วมลัคนา ในดวงชาย ให้ฝ่ายชายเป็นผู้เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินจึงจะดี แต่ถ้าเจ้าเรือนกดุมภะของดวงชาย อยู่ร่วมลัคนาในดวงหญิง ก็ควรให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้เก็บเงินจึงจะดี ถ้าเจ้าเรือนกดุมภะ ของทั้งคู่ต่างอยู่ร่วมกับ ลัคนาของอีกฝ่าย อย่างนี้ ก็ให้ต่างช่วยกันเก็บ ทรัพย์สิน เงินทองก็จะมีอยู่ถาวรไปตลอดอายุขัย เป็นต้น

ในการพิจารณาเรื่องดวงสมพงศ์ โบราณท่านนั้นจะให้ความสำคัญใน ๓ ตำรับนี้มาก ส่วนตำรับอื่นๆ ก็อาจจะนำมาพิจารณาประกอบได้ ตามความเหมาะสม สำหรับการพยากรณ์ ดวงสมพงศ์ นี้ถ้าหญิงชายคู่ใด ได้อยู่ด้วยกัน ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันแล้ว อย่าได้มาถามหมอดูเลยครับ เรื่องดวงสมพงศ์ เพราะตอบไม่ได้จริงๆ หลายท่านมาดูดวงกับผม แล้วขอให้ผมดูดวงสมพงศ์ให้ ถ้าอยู่กินกันแล้ว ผมก็จะปฏิเสธที่จะพยากรณ์เรื่องนี้ให้ เพราะเป็นการผิดจรรยาบรรณโหร

"ทายสามีภรรยา ให้ราคิน..." ซึ่งจะพลอยทำให้ผมติดบ่วงบาปกรรมไปด้วย แต่ถ้ากำลังอยู่ในช่วงคบหาดูใจกัน อย่างนี้ผมยินดีพยากรณ์ให้ ไม่มีติดปัญหาอะไร เพราะ

จะเป็นคุณแก่ทั้งคู่มากกว่า อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องพิจารณาพื้นดวงเดิม ในเรื่องการครองคู่ เป็นหลักในการพยากรณ์ด้วยครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ปราณเวท 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook