คนที่เกิดมาวันเวลาเดียวกัน หรือ "ดวงฝาแฝด" ทำไมสภาพชีวิตต่างกัน?

คนที่เกิดมาวันเวลาเดียวกัน หรือ "ดวงฝาแฝด" ทำไมสภาพชีวิตต่างกัน?

คนที่เกิดมาวันเวลาเดียวกัน หรือ "ดวงฝาแฝด" ทำไมสภาพชีวิตต่างกัน?
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ดวงชะตาของคนที่เกิดมาวัน เวลาเดียวกัน หรือดวงฝาแฝด ทำไมสภาพชีวิต จึงแตกต่างกัน ลักษณะนิสัยต่างกัน ขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้

- ลำดับการเกิด
ในตำราโหราศาสตร์ไทยนั้น นอกจากทักษาที่กำหนดจากวันเกิดแล้ว ก็ยังมีทักษา ที่กำหนดจากลำดับการเกิดด้วย แต่ละตำราก็อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป สำหรับผมขอเรียก ตามอาจารย์ผมก็แล้วกันครับ ว่าทักษานามกำเนิด กล่าวคือ การเรียงลำดับลูก ที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน ไล่ไปตามภูมิทักษา

เริ่มต้นคนแรกที่ อาทิตย์ (บางตำราก็นับแยกเพศชาย-หญิงด้วย เช่น ของท่านอาจารย์ เชย บัวก้านทอง , บางตำราก็นับก็นับรวมกันไป โดยไม่ต้องแยก ซึ่งท่านอาจารย์พลูหลวง เขียนไว้ว่า มีความถูกต้องเช่นเดียวกันทั้งสองแบบ ) เพราะฉะนั้นฝาแฝดที่เกิดมา ก็จะต่างกันตรงที่ลำดับการเกิด

สมมุติว่า สามีภรรยา คู่หนึ่งมีลูกท้องแรก เป็นฝาแฝดเพศชาย ทั้งคู่ คนแรก ก็นาม 1 ภูมิอาทิตย์ คนที่สอง ก็นาม 2 ภูมิจันทร์ การพยากรณ์ก็จะแตกต่างกัน ลักษณะนิสัยก็จะต่างกัน คนแรก ก็จะเป็นคนที่เข้มแข็ง โอ่อ่า ถือตัว รักความยุติธรรม มีความเป็นผู้นำ คนที่สอง จะสุภาพอ่อนโยน มีน้ำใจ ช่างคิดช่างฝัน มีจินตนาการสร้างสรรค์ เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เป็นต้น- ชื่อต่างกัน เพศต่างกัน (กรณีที่เป็นฝาแฝด ชาย-หญิง)
ข้อนี้คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับ

- บุญกรรมที่ทำมาต่างกัน
จึงทำให้นิสัยต่างกัน เมื่ออุปนิสัยเปลี่ยน ดาวที่ทำหน้าที่หลัก ก็เปลี่ยนยกตัวอย่างเช่น ฝาแฝดเกิดวันอังคาร เพศเดียวกันในดวงมีดาวอังคาร เป็นอุจจ์กุมลัคน์ ถ้าคนหนึ่งขยันขันแข็ง กระตือรือร้น กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มีลักษณะดาวอังคาร

อีกคน สุภาพเรียบร้อย อารมณ์อ่อนไหว มีจินตนาการสูง มีลักษณะเป็นดาวจันทร์ จึงพยากรณ์อย่างคร่าว ๆ ได้ว่า คนแรกจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่าคนที่สอง

ข้อนี้มีเรื่องที่จะต้องแนะนำเพิ่มเติม คือ สำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงตัวเอง ให้สามารถใช้ศักยภาพของดวงดาวในชะตาให้เต็มที่นั้น ก็ต้องมาพิจารณาดูว่า ดาวดวงใดให้คุณแก่ชะตามากที่สุด ก็ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม ลักษณะดาวดวงนั้น อย่างเช่นตัวอย่างข้างต้น ก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น (ถ้าสามารถปรับตัวได้)

- สภาพบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต เช่น คู่ครอง , หุ้นส่วน , เพื่อน
เช่น การมีครอบครัว ดวงคู่ครองส่งเสริม หรือขัดแย้ง เป็นต้น กล่าวคือ ถ้าได้คู่ครองที่ในดวงชะตาของเขา บอกว่าจะได้คู่ที่ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ ด้วยสภาพดวงของเขา ก็จะทำให้เราได้ผลดีตามไปด้วย (ไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรมากนะครับ ถ้าคุณได้แต่งกับทายาทเศรษฐีใหญ่ ไม่ว่าสภาพสมรสจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยคุณก็ไม่ขัดสนเรื่องเงินทองแน่นอน หรือคุณมีเพื่อนสนิทเป็นมหาเศรษฐี คำว่าขัดสนก็น้อยลงเช่นกัน)

- ฐานะครอบครัวต่างกัน (บุญกรรมที่ทำมาต่างกัน)
เกิดมาในครอบครัวผู้ที่มีฐานะดี กับในครอบครัวที่ขัดสน เด็กที่เกิดมาในแต่ละวันนั้น มีทั้งลูกเศรษฐี ลูกคนจน ไม่มีการแบ่งแยกกันเรื่องนี้ เป็นเรื่องบุญกรรมที่เราได้ทำไว้ แต่ชาติปางก่อน คงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว รวมถึง ชาติกำเนิด ผิวพรรณก็มีส่วนเช่นกัน

อย่างเช่น คนเกิดวันเวลาเดียวกัน โรงพยาบาลเดียวกัน สมมุติ ดาว 2 เป็นอุจ เป็นเกษตร คนหนึ่งเป็นคนเหนือ ผิวขาว อีกคนเป็นชาวไนจีเรีย ผิวดำขลับ ตามความคิดผมนะครับ ผมว่าดาว 2 น่าจะให้คุณแก่คนแรกมากกว่า เพราะเป็นไปตามสภาพดาว (เพราะฉะนั้น เรื่องการพยากรณ์รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณแล้ว สำหรับผมจึงไม่ค่อยชอบพยากรณ์ซักเท่าไหร่ ก็ตามตัวอย่างที่ว่ามานั่นแหละครับ)

 

- สถานที่เกิดต่างกัน
เรื่องนี้มีข้อที่ต้องพิจารณาใหญ่ ๆ 2 ข้อคือ เวลา กับ สภาพพื้นที่

ข้อแรก เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้า หรือ ที่ภาษาโหร เรียกว่า อาทิตย์อุทัย อธิบายง่าย ๆ คือ พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก โดยทางตะวันออกของประเทศไทยก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อน ทางทิศตะวันตก ทางโหราศาสตร์ นั้นยึดอาทิตย์อุทัย เป็นหลัก (ขึ้นวันใหม่ก็คือ เวลาอาทิตย์อุทัย)

แต่เวลาในประเทศไทยมีเวลามาตรฐานเดียว ไม่ว่าจะอยู่ตะวันออกสุด หรือ ตะวันตกสุด ก็เวลาเดียวกัน จึงเป็นเหตุผลที่ทางโหร,หมอดู มักจะถามผู้มาดูดวงว่า เกิดจังหวัดใด โดยเฉพาะกรณีที่เมื่อผูกดวงแล้วค่าองศาลัคนา อยู่ในช่วงต้นราศี 1-3 องศา หรือปลายราศี 27-30 องศา

ข้อที่สอง สภาพพื้นที่ เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็น ป่า ภูเขา หรือ แม่น้ำ เป็นต้น (ท่าน อ.พลูหลวง ท่านได้กำหนดดาวประจำจังหวัดไว้ด้วย) เป็นต้น

- สถานที่อยู่ปัจจุบันต่างกัน
เช่น ถ้าฝาแฝด เกิดวันเสาร์ ที่กรุงเทพฯ คนหนึ่ง ไปทำงาน ตั้งหลักฐานที่เชียงใหม่ อีกคนลงใต้ไปทำงานตั้งหลักฐานที่ ปัตตานี เมื่อนำทักษาเข้ามาพิจารณา ก็จะพยากรณ์ได้ว่าคนที่ไปทำงานที่เชียงใหม่จะประสบความสำเร็จดี ส่วนคนที่ลงใต้จะประสบปัญหาความยุ่งยากในการดำเนินชีวิต เพราะทิศใต้เป็นทิศกาลี ทิศเหนือเป็นทิศศรีของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เป็นต้น

และยังมีเรื่อง ทำเลที่ตั้ง สภาพพื้นที่ บ้านเลขที่ ฯลฯ อีกที่มีผลต่อดวงชะตา จึงทำให้สภาพการดำเนินชีวิตของ ผู้ที่เกิดวันเวลาเดียวกัน หรือ ฝาแฝด ต่างกัน

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ผมได้พยายามอธิบาย ถึงสาเหตุ เหตุผลที่ทำให้คนที่เกิดมาวัน เวลาเดียวกัน หรือเป็นฝาแฝดกัน แต่มีลักษณะนิสัย หรือสภาพชีวิตที่แตกต่างกัน ตามที่ครูอาจารย์ท่านสอนมา และอ่านมาจากตำราของท่าน อ.พลูหลวง ,อ.เชย บัวก้านทอง , อ.อรุณ ลำเพ็ญ เป็นหลักครับ ก็คงจะทำให้ผู้อ่านหรือ ผู้ที่สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น นะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก ปราณเวท