ดวงแบบไหนที่เรียกว่า "ดวงเศรษฐี"

ดวงแบบไหนที่เรียกว่า "ดวงเศรษฐี"

ดวงแบบไหนที่เรียกว่า "ดวงเศรษฐี"
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในการพิจารณาดวงชะตาของผู้ที่จะมีฐานะร่ำรวย ถึงขั้นเป็นเศรษฐีได้นั้น โหราจารย์ท่านให้พิจารณาจาก ตนุลัคน์ วาสนาของเจ้าชะตา และให้พิจารณาจาก องค์เกณฑ์ อุดมเกณฑ์ เกณฑ์ธนะโยค ปทุมเกณฑ์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักที่จะให้น้ำหนักความสำคัญกับเกณฑ์ใดเป็นพิเศษ ผมจึงขอนำเสนอ ทุกเกณฑ์ที่กล่าวมาให้ทราบ พอสังเขปดังนี้ครับ

ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องเกณฑ์ต่างๆ เราก็ต้องทราบประเภทของราศีเสียก่อนครับ ในวิชาโหราศาสตร์ได้แบ่งราศี ออกเป็น 4 ประเภทตามลักษณะของสัญลักษณ์ประจำราศี ดังนี้

นระราศี คือ ราศีที่มีความเกี่ยวข้องกับ มนุษย์ (นระ แปลว่า มนุษย์) ได้แก่
ราศี มิถุน (คนคู่) กันย์ (หญิงสาว) ตุลย์ (คันชั่ง สิ่งที่มนษย์ สร้างขึ้น เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์)
ธนู (คนยิงธนู) กุมภ์ (หม้อน้ำ ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)

ปัสวะราศี คือ ราศีสัตว์ 4 เท้า ได้แก่
ราศีเมษ (แกะ) พฤษภ (โค) สิงห์ (สิงโต)

อัมพุราศี คือ ราศีสัตว์น้ำ ได้แก่
ราศีกรกฏ (ปู) มังกร (มังกร) มีน (ปลาคู่)

กีฏะราศี คือ ราศีแมลง คือ ราศีพิจิก (แมงป่อง)

องค์เกณฑ์

เป็นเกณฑ์ที่บ่งบอกถึง ยศถาบรรดาศักดิ์ ความเจริญก้าวหน้า ความรุ่งโรจน์ในชีวิตของเจ้าชะตา

นระราศี (ราศีมนุษย์) ได้แก่ ราศี มิถุน กันย์ ตุลย์ ธนู กุมภ์
ลัคนาอยู่ราศีนระเกณฑ์ มีดาว ๑ ๕ ๗ ทั้งหมดหรือดวงใดดวงหนึ่ง อยู่ในภพตนุ หรืออยู่ในเรือนที่ 1 กุมลัคนา
เรียกว่าได้ นระเกณฑ์ หรือนระเอกเกณฑ์ มีคำโคลงว่าไว้ดังนี้

"นระสุริยะเรื้องรังษี โสระชีวะมีถูกต้อง
สามองค์เทพโสภีกุมลัคน์ ชาติใดได้ดั่งผ้อง ยศนั้นนาพัน”

อัมพุราศี (ราศีสัตว์น้ำ) ได้แก่ ราศี กรกฏ มังกร มีน
ลัคนาอยู่ราศีอัมพุเกณฑ์ มีดาว ๒ ๔ ๕ ๖ ทั้งหมดหรือดวงใดดวงหนึ่ง อยู่ภพพันธุ หรืออยู่ในเรือนที่ 4 ของลัคนา
เรียกว่าได้ อัมพุเกณฑ์ หรืออัมพุจตุเกณฑ์ มีโคลงว่าไว้ดังนี้

“อัมพุผลจุ่งแจ้งสี่สถาน พุธศุกร์ชีวะวารส่งสร้อย
จันทร์องค์ประไพพาลย์รุจิเรข แสดงคุณใช่น้อย ยศนั้นถึงพระยา”

กีฏะราศี (ราศีแมลง) ได้แก่ ราศี พิจิก
ลัคนาอยู่ราศีกีฎะเกณฑ์ (พิจิก) มีดาว ๓ ๘ ทั้งหมดหรือดวงใดดวงหนึ่ง อยู่ภพปัตนิ อยู่ในเรือนที่ 7 ของลัคนาหรือเล็งลัคนา
เรียกว่าได้ กีฏะเกณฑ์ หรือ กีฏะสัตตะเกณฑ์ มีคำโคลงว่าไว้ดังนี้

“กีฏะสัตตะต้องภุมเมนทร์ อสุรินทร์องค์เกณฑ์กล่าวไว้
ถึงแม้ชาติตัวเวรอัปลักษณ์ก็ดี คุณมีจักแสดงให้ ยศนั้นเสมอพงศ์”

ปัสวะราศี (ราศีสัตว์สี่เท้า) ได้แก่ ราศี เมษ พฤษภ สิงห์
ลัคนาอยู่ราศีปัสวะ มีดาว ๑ ๒ ๓ ๕ ทั้งหมดหรือดวงใดดวงหนึ่ง อยู่ภพกัมมะ หรืออยู่ในเรือนที่ 10 ของลัคนา
เรียกว่าได้ ปัสวะเกณฑ์ หรือ ปัสวะทศะเกณฑ์ มีคำโคลงว่าไว้ดังนี้

“ปัสวะทศะต้ององค์เกณฑ์ ชีวะจันทร์ภุมเมนทร์ผ่องแผ้ว
อีกองค์พระสุริเยนทร์ทรงยศ สี่สถานเลิศแล้ว ยศนั้นถึงพระยา"

คำโคลง กลอนนี้ ผมไม่ทราบที่มาชัดเจน ทราบแต่ว่าโหราจารย์รุ่นก่อนท่านประพันธ์ไว้ แล้วก็คัดลอกสืบต่อกันมา จึงทำให้คำโคลงของแต่ละสำนัก อาจารย์อาจมีแตกต่างกันไปบ้างก็เพียงเล็กน้อย ไม่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญ แต่สาระใจความก็ต้องตรงกัน เหมือนกันทุกสำนัก
 

อุดมเกณฑ์

หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ผู้ที่มีดาวในดวงชะตาได้ตามเกณฑ์นี้ จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สิน ร่ำรวยเงินทอง มีบริวาร พาหนะต่างๆ อุดมสมบูรณ์

1. ลัคนาอยู่ราศีนระเกณฑ์ (มิถุน กันย์ ตุลย์ ธนู กุมภ์) มีดาวพุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อยู่ในภพ ตนุ สหัชชะ พันธุ ปัตนิ และลาภะ

2. ลัคนาอยู่ราศีอัมพุเกณฑ์ (มีน กรกฎ มังกร) มีดาวอังคาร พฤหัส เสาร์ ราหู อยู่ภพพันธุ ปุตตะ ศุภะ

3. ลัคนาอยู่ราศีกีฎะเกณฑ์ (พิจิก) มีดาวอังคาร หรือ ราหู อยู่ภพสหัชชะ ปัตนิ ศุภะ วินาศน์

4. ลัคนาอยู่ราศีปัสสวะ (เมษ พฤษภ สิงห์) มีดาวอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวศุกร์ อยู่ภพอริ หรือกัมมะ

เกณฑ์ธนะโยค (ตำรับ อ.เอื้อน มนเทียรทอง)
คือ ดวงชะตาผู้ที่จะมีฐานะการเงินดี ร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย โดยมีเกณฑ์ว่า
ดาวเจ้าเรือน ภพ ๑ ๒ ๕ ๗ ๙ ๑๑ สลับเรือนกันอยู่ในภพที่กำหนด
เกณฑ์นี้ท่าน อ.เอื้อน ยกย่องว่าถ้าผู้ใดในดวงชะตาได้เกณฑ์นี้จะต้องเป็น เศรษฐี ร่ำรวยเงินทองอย่างไม่ต้องสงสัย ซึงท่านก็มีรายละเอียดวิธีการพิจารณาอีกมากซึ่งผมไม่สามารถนำมาพิมพ์ลงให้ทราบได้ทั้งหมด ท่านที่สนใจก็ลองเข้าไปหาซื้อหนังสือของ อ.เอื้อน ได้ที่ร้านเขษมบรรณกิจ หรือแพร่พิทยา ครับ

ส่วนอีกตำรับหนึ่งซึ่งผมได้มาจาก อ.เชียร บางบอน คือ ดาวเจ้าเรือน ๑ ๒ ๑๑ อยู่สลับเรือนกัน ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ ดวงเศรษฐี ได้เช่นกัน

ปทุมเกณฑ์

คือ ดวงชะตาที่ได้รับการยกย่อง ว่าจะประสบโชคดี มีความเจริญรุ่งเรืองประดุจดอกบัวบาน เป็นผู้มีเสน่ห์ ในบางตำรา(อ.เชย บัวก้านทอง) กล่าวว่า ถ้าผู้ใดในดวงชะตามีดาว จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ ได้ตามเกณฑ์นี้ ครบทั้งสามดวงท่านว่า มีกลิ่นกายหอม

“จันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้ แก่ลัคน์
พฤหัสสี่ทรงศักดิ์ แช่มช้อย
ศุกร์สามเจริญลัคน์ ยศยิ่ง พระยาแฮ
ชาติอื่นแม้ต่ำต้อย ยกให้ เสมอพงศ์”

เกณฑ์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิจารณาดวงชะตา ว่าเจ้าชะตานั้น จะมีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐี ร่ำรวยเงินทอง หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ซึงถ้าท่านใดมีความรู้พื้นฐานในการอ่านดาวบ้าง ก็พอจะสามารถพิจารณาได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ลึกซึ้ง ละเอียดก็ต้องพิจารณาถึง เรือนชะตาของดาว มาตรฐานดาว ความเป็นคู่มิตร คู่ศัตรู คู่สมพล คู่ธาตุ มุมสัมพันธ์ของดาวที่ได้เกณฑ์ ประกอบกันครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ปราณเวท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook