ความเชื่อ เมื่อได้ไหว้หลวงพ่อวัดชนะสงคราม

ความเชื่อ เมื่อได้ไหว้หลวงพ่อวัดชนะสงคราม

ความเชื่อ เมื่อได้ไหว้หลวงพ่อวัดชนะสงคราม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วัดชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงอีกหนึ่งวัดที่มีประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศนิยมไปสักการะบูชากันตลอดทั้งปี โดยภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชษฐ์ มเหธิศักดิ์ ปูชะนียชยันตะโคดบรมศาสนา อนาวรญาณ"

คตินิยม ความเชื่อ
หากท่านใดต้องการมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง ให้ไปไหว้พระวัดชนะสงคราม โดยไหว้พระประธานใบโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิงหนาถ (บุญมา) ผู้นับถือความซื่อสัตย์ ซึ่งในการบนบานนั้นแล้วแต่ทุกท่านจะตั้งใจ

หากแต่สอบถามจากหลายท่านมักแนะนำให้บนบานด้วยพวงมาลัยมะลิสด หมากพลู และทองคำเปลว ส่วนการบนบานนัั้นให้ทุกท่านตั้งจิตให้บริสุทธิ์แล้วรำลึกถึงหลวงพ่อปู่ ซึ่งมีความปรารถนาจะให้ช่วยสิ่งใดก็บอกไป เมื่อสำเร็จสมปรารถนาแล้วก็สมควรมาแก้บน

เครื่องสักการะ สำหรับไหว้พระประธานในโบสถ์ ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

เครื่องสักการะ สำหรับไหว้รูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

ขอบคุณข้อมูล และอ่านเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือ ขอโชค ขอลาภ ขอพร 

ขอบคุณภาพจาก เฟชบุ๊ค วัดชนะสงคราม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook