ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม 2558

ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม 2558

ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม 2558
จาก Internet

สนับสนุนเนื้อหา

สิงหาคม พ.ศ. 2558 วันดี ฤกษ์เด่น อันเป็นมงคล สำหรับการซื้อรถใหม่ฤกษ์ออกรถ ถอยรถ สอยพวงกุญแจรถประจำเดือน สิงหาคม 58 มีวันดี วันเด่น แบ่งได้ตามนี้

ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม 2558ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม 2558

ดิถีมหาสิทธิโชค

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ดิถีชัยโชค

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ดิถีราชาโชค

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

...แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามก็เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นเมื่อออกรถมาแล้วก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ