คำทำนาย เซียมซีที่ 7 พระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ธนบุรี กรุงเทพฯ

คำทำนาย เซียมซีที่ 7 พระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ธนบุรี กรุงเทพฯ

ใบที่เจ็ดเสร็จทุกข์เป็นสุขี ทั้งบ้านเรือนเพื่อนกินก็ยินดี แต่ตัวนี้เคืองขุ่นอยู่วุ่นวาย จงทำบุญให้ทานประมาณจิตคงสมคิดแสนสมอารมณ์หมาย อย่าอ้อมโอบโลภมากจะยากกาย ฟังภิปรายพาทีคงดีจริง เหมือนปลูกต้นผลไม้ไว้ใกล้บ้านคงเป็นการอยู่สุขสิ้นทุกสิ่ง ถามหาลาภใบนี้ว่าดีจริง หรือถามสิ่งของหายว่าได้คืน ถามหาคู่สู่สมภิรมย์พักตร์ ว่าดีนักแสนดีเป็นที่ชื่น ถามคนเจ็บว่าหายสบายครืน ถึงเรื่องอื่นก็ดีเท่านี้เอยฯ