"ดวงตาแห่งพุทธะ"ตามความเชื่อของชาวเนปาล

"ดวงตาแห่งพุทธะ"ตามความเชื่อของชาวเนปาล

"ดวงตาแห่งพุทธะ"ตามความเชื่อของชาวเนปาล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

"ไม่ว่าคนเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหน ทำดีหรือทำชั่ว พระพุทธองค์จะทรงมองเห็น ทุกการกระทำของเราเสมอ"

ดวงตาแห่งพุทธะดวงตาแห่งพุทธะ

ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/121878733638784777/

ประเทศเนปาล มีศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาฮินดู ชาวเนปาล จึงนับถือ ศาสนาฮินดู มากที่สุด ตามสถานที่ต่างๆ ของบ้านเมือง จึงมีเทวสถานมากมาย ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ ณ จุดใด ก็จะเห็นชาวเนปาลสักการบูชา พระศิวะ และมเหสี พระนางอุมาเทวี ที่อยู่ใน ปางต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้ง พระวิษณุ และ พระพรหม ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรม และประเพณีต่างๆ

โดยเชื่อกันว่า เทพเจ้าทั้ง 3 องค์นี้คอยดูแล ให้ทุกชีวิตมีแต่ความสุข ด้วยเหตุนี้ชาวเนปาลจึงกลัวเกรงต่อการทำบาปมาก ทำให้บ้าน เมืองของ เขาไม่มีโจรผู้ร้าย และคนลักเล็กขโมยน้อย เพราะเชื่อกันว่าเป็นบาป คนไม่เห็น แต่เทพเจ้าจะเห็นเสมอ

ดวงตาแห่งพุทธะดวงตาแห่งพุทธะ

ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/478366791645565069/

วัดสำคัญของเนปาล ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของ "ดวงตาแห่งพุทธะ"

“ดวงตาแห่งพุทธะ” มีความหมายที่เชื่อกันว่า "ไม่ว่าคนเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหน ทำดีหรือทำชั่ว พระพุทธองค์จะทรงมองเห็น ทุกการกระทำของเราเสมอ" เป็นการย้ำเตือนจิต ให้คนเราคิดก่อน ที่จะทำเสมอ เพื่อจะได้นำความสันติสุขมาสู่ตน

และวัดดังที่พบเห็น "ดวงตาแห่งพุทธะ" ได้มีหลายวัด ได้แก่ วัดปสุปตินาฏ ซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวฮินดู ตั้งอยู่ริมแม่น้ำภัคมาติ ที่นี่เป็นแหล่งรวม ปางต่างๆ ของ พระศิวะ และเทพเจ้าองค์อื่นๆ ที่มีความงดงามอลังการมาก

ดวงตาแห่งพุทธะดวงตาแห่งพุทธะ

ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/334251603566316392/

อีกวัดหนึ่งที่ทุกคนต้องไปชม คือ วัดโบดนาฏ หรือ วัดพุทธนาฏ ซึ่งเป็นศาสนสถาน ของชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวทิเบต จะมาชุมนุมที่แห่งนี้มากที่สุด นับว่าเป็น ศูนย์กลาง ของ ศาสนาพุทธแบบทิเบต ในเนปาลก็ว่าได้

ทุกเช้ายันเย็นค่ำ จะได้เห็นพระทิเบต ชาวทิเบต และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ เดินทาง มากราบไหว้ สักการบูชาอย่างเนืองแน่น วัดโบดนาฏ มีสถูปเจดีย์รูปโอ่งคว่ำสีขาว ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะคล้ายกับองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ของเมืองไทย องค์สถูปมีสีขาว มีจั่ว เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ยอดแหลมสีทอง ตกแต่งด้วยธงหลากหลายสีสันสดใส สลับสีสวยงามมาก ถ้าเข้าไปมองใกล้ๆ จะเห็นเป็นบทสวดมนต์บนพื้นธง ซึ่งเชื่อกันว่า เวลาลมพัด คำสวดมนต์เหล่านี้ จะปลิวขึ้นไปบนสวรรค์

สิ่งสำคัญขององค์พระเจดีย์ คือ รูปดวงตาของพระพุทธเจ้า หรือ “ดวงตาแห่งพุทธะ” ที่มองหลุบต่ำลงทั้งสี่ทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ระหว่างดวงตาตรงตำแหน่งจมูกจะ เป็นสัญลักษณ์ที่แปลว่า “หนึ่ง”

ดวงตาแห่งพุทธะดวงตาแห่งพุทธะ

ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/531847037217180979/

ส่วนยอดของเจดีย์ขึ้นไปจะเป็นปล้องไฉนสีทองอร่ามตา นับคร่าวๆ ได้ 13 ชั้น เป็นสัญลักษณ์แทน ระดับของธรรมะ ก่อนบรรลุถึงนิพพาน

ทุกวันที่วัดแห่งนี้จะมีพระทิเบต ชาวทิเบต นักท่องเที่ยว ต่างเดินทางเข้ามาสักการบูชาไม่ขาดสาย ทุกคนต่างสวดมนต์ เดินทำสมาธิ ทำพิธีกรรม ตามความศรัทธาอันเต็ม เปี่ยม

อีกมุมหนึ่งของวัดนี้มี วงล้อสมาธิ อยู่ที่บริเวณฐานรอบองค์พระเจดีย์ ที่ตรงนี้จะมีชาวทิเบต ไปหมุนวงล้อตลอดเวลา เพราะเชื่อว่า ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐาน แล้วหมุนวงล้อวนไป ทางขวา จะเหมือนกับเราได้ตัดภพตัดชาติ ตัดสิ่งที่ไม่ดีที่จะมีเข้ามาในชีวิตของเรา

ดวงตาแห่งพุทธะดวงตาแห่งพุทธะ

ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/518688082060803550/

วัดสวายัมภูนาฏ เป็นอีกวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่เนินเขา ใจกลางเมือง มีสถูปเจดีย์รูปโอ่งคว่ำ ที่ว่ากันว่า งดงามที่สุดในเนปาล เมื่อมาถึงที่วัดนี้ และเดินขึ้นบันได ไปยังสถูปจะมองเห็น ทิวทัศน์ ที่สวยงามของเมืองหุบเขาแห่งเทพเจ้าได้อย่างชัดเจน นับเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ไปเยือนเนปาลจะต้องมาชมให้ได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook