คำทำนาย เซียมซีที่ 16 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง จ. ลำพูน

คำทำนาย เซียมซีที่ 16 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง  จ. ลำพูน

ใบที่สิบหกโฉกโชคที่เหมาะ ได้เฉพาะแต่ใบนี้ดีหนักหนา จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลา อนาคตมีสุขกายสบายจิต จะได้พบผู้อุปถัมภ์มีเมตตาอารีคอยแนะนำในทางที่ดี ถามหาคู่เป็นได้แน่ประเสริฐสุขทั้งครอบครัว เรื่องลาภผลสมหวังเหมือนดังจิตบุญฤทธิ์ตามสนองที่ผ่องใส ความคดีนี้ให้เห็นว่าไม่เป็นไรชนะได้แน่นักจักทายเอย