คำทำนาย เซียมซีที่ 15 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง จ. ลำพูน

คำทำนาย เซียมซีที่ 15 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง  จ. ลำพูน

ใบที่สิบห้ามีผาสุขไม่ทุกข์จิต จะทำกิจการอันใดแสนสมอารมณ์หมาย จะสำเร็จผลตามที่ทาย ถ้าค้าขายยอดดีมีกำไร ถามถึงบุตรสุดที่รักจะเป็นชาย ถามหาคู่จะได้ชมสมดังใจ แม้นถามไถ่ลาภหนอก็ว่าดี เจ็บป่วยไข้จะหายในเร็ววัน ถึงลูกหนี้ก็จะประสบพบพาน โชคลาภอันวิไลเลิศล้นควรคิดจิตชื่นบาน พบเกษมสานต์เร็วไวในใบนี้เอย