ทิศมงคลขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวันเกิด

ทิศมงคลขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวันเกิด

ทิศมงคลขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวันเกิด
จาก Internet

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับการทำการพิธีมงคลหรือการสักการะต่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตอนกระทำพิธีมงคลนั้น มักจะต้องหันหน้าหรือตั้งเครื่องสักการะให้ถูกทิศตามวันที่กระทำพิธี ดังนี้

ทิศมงคลขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวันเกิดทิศมงคลขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวันเกิด

วันอาทิตย์ เทวดาอยู่ประจำทิศตะวันตก

วันจันทร์ เทวดาอยู่ประจำทิศตะวันออก

วันอังคาร เทวดาอยู่ประจำทิศเหนือ

วันพุธ เทวดาอยู่ประจำทิศเหนือ

วันพฤหัสบดี เทวดาอยู่ประจำทิศใต้

วันศุกร์ เทวดาอยู่ประจำทิศตะวันตก

วันเสาร์ เทวดาอยู่ประจำทิศตะวนออก

นอกจากนั้น ในการสักการะหรือกราบไหว้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรหันหน้าไปทางทิศที่เทวดาประจำอยู่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระขอพร การตั้งจิตอธิษฐานก่อนออกเดินทางด้วยรถหรือพาหนะต่างๆ