คำทำนาย เซียมซีที่ 15 วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดเสาชิงช้า)

คำทำนาย เซียมซีที่ 15 วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดเสาชิงช้า)

ใบที่สิบห้าผาสุกไม่ทุกข์จิต จะทำกิจแสนสมอารมณ์หมาย ผลจะงามหนักหนาพาทีทาย ถ้าค้าขายยอดดีมีกำไร แม้นถามบุตรสุดที่รักประจักษ์ชัด เป็นความสัตย์ชายตรงอย่าสงสัย ถามหาคู่จะได้ชมสมดังใจ แม้นถามไถ่ลาภหนาก็ว่าดี เรื่องเจ็บไข้หายวันกระชั้นชิด ไม่มีผิดไข่กบประสบศรี จะเร็ววันพลันฟื้นคืนชีวี ถามลูกหนี้ยากประสบได้พบพาน โชควิไลใบนี้ที่สิบห้า ไม่เลือกว่าหญิงชายบรรยายสาร ว่าเลิศล้วนควรคิดจิตชื่นบาน เกษมศานต์โดยไวใบดีเอยฯ