คำทำนาย เซียมซีที่ 13 วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดเสาชิงช้า)

คำทำนาย เซียมซีที่ 13 วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดเสาชิงช้า)

ใบที่สิบสามความเปรียบเทียบพฤกษา ในเวลาคราวครั้งยังไร้ผล ฤดูแล้งแห้งน้ำบำรุงตน เป็นเพราะฝนขาดไปยังไม่มา อย่าจรจากพรากที่จะมีทุกข์ เวลายุคอย่าไปไกลเคหา ต้องน้ำค้างเย็นฉ่ำนำโรคา ใช้ปัญญากอปรกรรมให้ขำคม แม้นอยากมีบุตรรักตระหนักจิต ไม่ปกปิดบอกได้ว่าไม่สม แม้นหวังพบผู้ใดในอารมณ์ อย่าระทมพบเห็นเป็นแน่นอน ถามหาลาภทราบเถิดประเสริฐได้ แม้นมีหมายมุ่งอยู่คู่สมร ไม่ได้กันทันทีที่อาวรณ์ เป็นจบตอนที่สิบสามตามมี เอยฯ