คำทำนาย เซียมซีที่ 6 วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดเสาชิงช้า)

คำทำนาย เซียมซีที่ 6 วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดเสาชิงช้า)

ใบที่หกไม่ตกลงปลงในจิต ย้อนจะคิดเวียนวนเฝ้าสงสัย ไม่ควรคิดปรวนแปรจงแน่ใจ อย่าฟุ้งไปตามอารมณ์ข่มวิญญาณ ตั้งสติอบรมถึงผลลัพธ์ อย่ากลอกกลับจับจดบทกังขา ขืนร้อนรนผลร้ายจะมีมา แม้นถามหาลาภไซร้ว่าได้ดี ทั้งโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งอัน จะหายคืนหายวันพลันสุขี อีกพวกพ้องพงศ์พันธุ์บรรดามี และลูกหนี้จะพบกันเป็นมั่งคง ถามถึงคู่ร่วมเรียงเคียงเขนย จะได้เชยชื่นชมสมประสงค์ อย่าลังเลในจิตคิดตกลง เนื้อความตรงกล่าวแก้แน่นักเอยฯ