คำทำนาย เซียมซีที่ 1 วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดเสาชิงช้า)

คำทำนาย เซียมซีที่ 1 วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดเสาชิงช้า)

ใบที่หนึ่งสมมาตรปรารถนาทายไว้ว่ามีคนชุบอุปถัมภ์ หมายสิ่งใดในจิตคิดว่าจะทำ ว่าคงสำเร็จการประมาณมี แต่ช้าช้าจึงจะสมอารมณ์ปอง ทั้งพวกพ้องปรีดิ์เปรมเกษมศรี ว่าอยู่เย็นเป็นสุขทุกเดือนปี แม้นใบนี้ถามโรคที่โศกกาย ว่าคงหายเบาบางเหมือนอย่างทายกัน หรือถามหาลูกหนี้พี่น้องหาย ว่าคงจะพบพักตร์เหมือนทักทาย หรือถามหมายหาลาภไม่หยาบคำ ว่าช้าช้าคงสมอารมณ์นึก ได้ก้องกึกเหล่ากอเป็นข้อขำ ถามหาคู่ดีนักเหมือนชักนำ ขอจบคำที่หนึ่งรำพึงเอยฯ