คำทำนาย เซียมซีที่ 24 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เซียมซีใบนี้ว่าด้วย

คำทำนาย เซียมซีที่ 24 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)  เซียมซีใบนี้ว่าด้วย

จงอย่าใฝ่ในสิ่งอันเกินกำลังตนมิฉะนั้นสิ่งที่ท่านคิดอาจทำลายความสุขภายในครอบครัวของท่าน โชคลาภยังพอมี ความรักไม่มีอุปสรรค