คำทำนาย เซียมซีที่ 21 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เซียมซีใบนี้ว่าด้วย

ชะตาชีวิตในช่วงนี้ท่านอาจจะมีเคราะห์ เพราะผู้อื่น จะทำสิ่งใดควรระวังมิฉะนั้นจะเสียเงินทองหรือของรัก ในช่วงนี้ท่านควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นเรื่องของผู้อื่นและควรจะสร้างบุญเอาไว้มาก ๆ สิ่งร้ายจะกลายเป็นดี