ลายเซ็นบอกอะไรในตัวคุณได้บ้าง?

ลายเซ็นบอกอะไรในตัวคุณได้บ้าง?

ลายเซ็นบอกอะไรในตัวคุณได้บ้าง?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

“ลายเซ็น” หรือ “ลายมือชื่อ“ ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของเราที่สามารถบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าตัวเรามีนิสัยใจคออย่างไร แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า ลายเซ็น นั้นสามารถบอกอะไรกับตัวเองได้บ้าง เรามีมาฝากกัน…

ลายเซ็นบอกอะไรในตัวคุณได้บ้าง?ลายเซ็นบอกอะไรในตัวคุณได้บ้าง?

ด้านนิสัยใจคอและทัศนคติ ลายเซ็นของเรานั้นสามารถบอกได้ถึงลักษณะนิสัยใจคอของเราได้เป็นอย่างดี เนื่องจากลักษณะของลายเซ็นสามารถทำนายได้ว่านิสัยของผู้เซ็นนั้นเป็นคนที่มีนิสัยเบิกบานสดชื่น อารมณ์แจ่มใส อมทุกข์ สุภาพ นุ่มนวล แข็งกร้าว ก้าวร้าว เป็นมิตร และอื่นๆ

ดังตัวอย่าง ลายเซ็นของคนที่มองโลกในแง่ดีมักจะพลิ้วเป็นคลื่นสวยงาม ขณะที่ลายเซ็นที่มีลักษณะผอมสูงหรือแคบๆ มักจะมีทัศนะคติและวิธีคิดในเชิงบวก ด้านความสามารถ ส่วนใหญ่คนที่มีความเก่งกาจสามารถ มักจะมีลายเซ็นแบบเส้นด้ายพลิ้วไหว ต่อเนื่องและสวยงาม ส่วนคนที่ขาดความเชื่อมั่นทำงานไม่เป็นสับปะรด ลายเซ็นจะโย้หน้าบ้างหลังบ้าง

ด้านสติปัญญา ลายเซ็นของเราสามารถนำมาวัดทางด้านสติปัญญาได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากเป็นตัววัดความฉลาดเฉลียวและความปราดเปรื่อง เล่ห์เหลี่ยม หรือความอ่อนด้อยทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นสามารถแสดงออกได้โดยลายเซ็นของคุณ

ด้านทักษะทางสังคม ลายเซ็นของเราสามารถบ่งบอกได้ถึงบทบาททางสังคมของเราได้เป็นอย่างดี ลายเซ็นจะเป็นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีความชอบเปิดเผย หรือปิดตัวเอง หรือคุณสามารถเข้ากับผู้คนได้ดี ปรับตัวเก่งกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมาแค่ไหน

ด้านความใฝ่ฝัน ลายเซ็นของเราสามารถวัดว่าคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานกับสิ่งต่างๆมากแค่ไหน นอกจากนี้แล้วลายเซ็นยังสามารถวัดว่าคุณเป็นคนที่ชอบแสวงหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองได้มากเพียงใดอีกด้วยค่ะ ส่วนบุคคลที่ไม่ทะเยอทะยานนักจะมีลายเซ็นที่ค่อนข้างเล็กและไม่ตวัดสูงมากนัก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook