คำอธิษฐานขอโชคลาภ

คำอธิษฐานขอโชคลาภ

คำอธิษฐานขอโชคลาภ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เรื่องโชคลาภไม่เข้าใครออกใคร ใครๆก็อยากได้อยากมี บางคนทำทุกทางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเฮงให้กับตัวเอง ชาวสนุก!คนไหนอยากเฮงๆ มีโชคมีลาภลองท่องคาถาขอโชคลาภเสริมดวงดูนะคะ

คำอธิษฐานขอโชคลาภคำอธิษฐานขอโชคลาภ

ความเชื่อว่า การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอโชคลาภมีมาช้านาน จนต้องอาศัยการบนบานขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ที่เชื่อว่าได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทรงประทานลงมาให้ เป็นเรื่องยากที่เราจะระบุให้แน่ชัดได้หรือ

คำอธิษฐานขอโชคลาภคำอธิษฐานขอโชคลาภ

โชคของใครของมันเราควรเสริมโชคลาภแก้ไขด้วยตนเอง เช่น ฝึกกรรมฐาน และขอบารมีจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เจ้าแม่กวนอิม พระปิยมหาราช ให้โชคลาภมาเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาเถิด คงจะสมหวังในที่สุด

คำอธิษฐาน สำหรับคนอยากมีโชคลาภ ทำได้ดังนี้

คำอธิษฐานขอโชคลาภคำอธิษฐานขอโชคลาภ

1.คุณไปขัดห้องน้ำ 7 วัด โดยซื้ออุปกรณ์ขัดห้องน้ำดั่งนี้

แปรงขัดห้องน้ำ 7 อัน ขันน้ำ 7 ใบ น้ำยาขัดห้องน้ำ 7 ขวด ธูป 16 ดอก เทียน 2 เล่ม อื่นๆ นำมาวางที่หน้าพระปฏิมา จุดธูป เทียน อธิษฐาน นะโม….3 จบ

“ข้าพเจ้าชื่อ…………….สกุล…………………ขอบารมีพระรัตนตรัยเป็นสักขีพยาน ในการที่ข้าพระพุทธเจ้า ได้ทำงานสาธารณะประโยชน์ แก่ของสงฆ์ อานิสงส์ใดที่พึงมีพึงได้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร จงมารับส่วนกุศลนี้ด้วยเถิด ขอโรคภัยต่างๆ จงสลายตัวไปด้วยเถิด และขอโชคลาภให้เกิดกับตัวข้าพเจ้า"

2. ให้คุณ ถือศีล 5 เป็นเวลา 7 วัน

3. จากนั้นให้ทรงอารมณ์ ในศีล 5 ให้มีความสม่ำเสมอ

4.ให้อธิษฐาน ขอโชคลาภแก่ท่านผู้มีพระคุณ มีท่านพระอินทร์เป็นต้น ขอให้ได้บุตรดีทั้งทางโลกทางธรรม

คำอธิษฐานขอโชคลาภคำอธิษฐานขอโชคลาภ

อย่างไรก็ตาม สมเด็จโตว่า "บุญถ้าเจ้าไม่เคยสร้างไว้ ใครที่ไหนเล่าจะมาช่วยได้ ลูกเอ๋ย ก่อนที่เจ้าจะเที่ยวไปอ้อนวอนขอพึ่งบารมีหลวงพ่อองค์ใดองค์หนึ่ง เจ้าจะต้องมีทุน (บุญ) ของตัวเอง เป็นทุนเดิมติดตัวไปบ้างก่อน ต่อเมื่อบารมีของตัวเจ้าเองยังไม่พอ จึงขอร้อง ยืมบารมีของผู้อื่นมาช่วยแล้ว พวกเขาทั้งหลายเหล่านี้ จะสมปรารถนาทุกคนหรือไม่"

บทความ อ. ตั้ม ศรีนเรศพยากรณ์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook