การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ได้ผล?

การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ได้ผล?

การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ได้ผล?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ผลดีนั้นจึงเริ่มจากความเชื่อ ความศรัทธา ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอพร รวมถึงมีสมาธิ มีสติในการขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับเราเสมอ เมื่อเราทำดี พูดดี และคิดดี ฉะนั้น หากเราขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในสิ่งที่ผิดหรือไม่ดี

ผลที่ได้อาจจะไม่สมปรารถนา หรืออาจจะกลายเป็นสิ่งร้ายๆ ดังนั้น ก่อนที่เราจะขอพร หรือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ เราจะต้องมีสติ สมาธิ มีจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างที่กล่าวข้างต้นคือ คิดดี ทำดี และพูดดี ต่อไปก็เป็นขั้นที่สองคือ การขอพร

การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนั้น แบ่งเป็น 3 ข้อให้ถือไปปฏิบัติง่ายๆ คือ ขอในสิ่งดี, ไม่เบียดเบียนผู้อื่น, ได้แล้วต้องแบ่งปัน

การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/394416879841477724/

1. ขอในสิ่งดี คือ ขอในสิ่งที่ถูกต้อง ขอในสิ่งที่สุจริต ขอในสิ่งที่เป็นบุญ เช่น ขอให้พ่อกับแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขอให้ลูกเป็นคนดี ขอให้สามีหายป่วยจากโรคร้าย บางคนขอแล้วมีสิ่งแลกเปลี่ยน

หรืออาจจะเรียกว่า “การบนบาน” แต่จะเป็นคนละอย่างกับการขอพร เพราะการบนบาน มักจะมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ เครื่องเซ่นไหว เมื่อสมปรารถนา ในสิ่งที่ขอเป็นต้น

การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/292241463295533149/

2. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น แม้จะเป็นแค่ความคิด หรือการขอพรที่ไม่ได้กระทำการอันใดลงไป แต่เป็นความคิด หรือการขอพรที่เป็นการคิดร้าย หรือปองร้ายแก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนเขา เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราขอนั้นเป็นบาปหรือเป็นความผิดหรือไม่

ถ้าผิด เราก็ไม่ต้องขอ เพราะจะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นการขอพรที่เบียนเบียนผู้อื่น ดังกล่าว จะไม่เรียกว่าเป็นการขอพร (แต่อาจจะเรียกว่าเป็นการสาปแช่ง ซึ่งแน่นอนว่าผลร้ายจะเกิดกับเราตัวไม่หนีไปไหน)

การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/364862007283838404/

3. ได้แล้วต้องรู้จักแบ่งบัน เมื่อเราขอพรที่เป็นบุญไปแล้ว ผลดีจะเกิดกับเรา สิ่งที่ไม่ควรลืมคือ การแบ่งปัน อุทิศส่วนบุญที่ตนได้รับแก่บุคคลต่างๆ ที่เราอยากให้เขาได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัว บรรพบุรุษ บิดา-มรดา ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร หรือวิญญาณ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณก็ได้

การอุทิศบุญดังกล่าว ไม่จำเป็น จะอุทิศให้แค่คนที่ได้จากเราไปในพบภูมิต่างกันเท่านั้น คนที่อยู่โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ผู้ให้กำเนิดก็เป็นบุคล ที่เราต้องอุทิศบุญให้เสมอ แล้วพรที่ขอก็จะสมหวังดังปรารถนา

การขอพรให้ได้ผล จึงมีหลักการง่ายๆ ที่เราสามารถปฏิบัติได้ หากทำตามคำแนะนำตั้งแต่การคิดดี ทำดี จิตบริสุทธิ์ ขอในสิ่งดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และได้แล้วแบ่งบันแก่ผู้อื่น

เพียงเท่านี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะทราบถึงความปรารถนาของท่าน ส่งผลให้ท่านประสบกับสิ่งดี และสมหวัง รวมถึงได้บุญและมีจิตสมาธิที่ดี ตามกันมา สาธุ….

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook