อูฐ

อูฐ

อูฐ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ฝันเห็นอูฐ ทำนายฝันว่าจะมีคนต่างชาติชวนไปทำงาน จะเป็นงานที่ดีกว่าที่ทำอยู่มาก หรือได้ติดต่องานกับคนต่างชาติ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook