ฤกษ์ดี วันมงคล ปี 2558

ฤกษ์ดี วันมงคล ปี 2558

ฤกษ์ดี วันมงคล ปี 2558
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การหาฤกษ์ หาวันดีๆ ที่เป็นมงคล เป็นความเชื่อของไทยเรามาตั้งแต่โบราณ เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่า หากเราเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆ ในวันที่ดีเป็นมงคลก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ในทุกๆเรื่อง จะส่งผลให้ทุกอย่างที่ทำมีความเจริญก้าวหน้า ไร้ปัญหาอุปสรรค 

และสำหรับช่วงสิ้นปีใกล้ๆวันปีใหม่แบบนี้ใครที่กำลังมองหา ฤกษ์มงคล 2558 หรือวันมงคล สำหรับนำไปใช้ในการเปิดกิจการร้านค้า หรือเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ สามารถดูๆได้ที่นี่เลยค่ะ เรารวมไว้ให้แล้วกับวันดีๆ ตลอดปี 2558

ฤกษ์ดี วันมงคล ปี 2558ฤกษ์ดี วันมงคล ปี 2558

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน มกราคม 

ศุกร์ ที่ 2 มกราคม ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2
พฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม แรม 4 ค่ำ เดือน 2
จันทร์ ที่ 12 มกราคม แรม 8 ค่ำ เดือน 2
พุธ ที่ 14 มกราคม แรม 10 ค่ำ เดือน 2
อาทิตย์ ที่ 18 มกราคม แรม 14 ค่ำ เดือน 2
จันทร์ ที่ 26 มกราคม ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3
พฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3
เสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ แรม 4 ค่ำ เดือน 3
พุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์  แรม 7 ค่ำ เดือน 3
ศุกร์ ที่  13 กุมภาพันธ์ แรม 10 ค่ำเดือน 3
อังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์  แรม 14 ค่ำเดือน 3
อังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4
ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน มีนาคม

จันทร์ ที่ 2 มีนาคม ขึ้น 13 ค่ำเดือน 4
อาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม แรม 4 ค่ำ เดือน 4
พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม  แรม 8 ค่ำ เดือน 4
เสาร์ ที่ 14 มีนาคม  แรม 10 ค่ำ เดือน 4
พุธ ที่ 18 มีนาคม  แรม 14 ค่ำ เดือน 4
พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม  ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5
อาิทตย์ ที่ 29 มีนาคม  ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน เมษายน 

พุธ ที่ 1 เมษายน  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5
อังคาร ที่ 7เมษายน  แรม 4 ค่ำ เดือน 5
เสาร์ ที่ 11 เมษายน แรม 8 ค่ำ เดือน 5
จันทร์ ที่ 13 เมษายน แรม 10 ค่ำ เดือน 5
ศุกร์ ที่ 17 เมษายน  แรม 14 ค่ำ เดือน 5
ศุกร์ ที่ 24 เมษายน  ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6
จันทร์ ที่ 27 เมษายน  ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6
พฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 

พุธ ที่ 6 พฤษภาคม  แรม 4 ค่ำ เดือน 6
อาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม  แรม 8 ค่ำ เดือน 6
อังคาร ที่ 12 พฤษภาคม  แรม 10 ค่ำ เดือน 6
เสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม  แรม 14 ค่ำ เดือน 6
อาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม  ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
พุธ ที่ 27 พฤษภาคม ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7
เสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน มิถุนายน 

ศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน  แรม 4 ค่ำ เดือน 7
อังคาร ที่ 9 มิถุนายน  แรม 8 ค่ำ เดือน 7
พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน  แรม 10 ค่ำ เดือน 7
จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน  แรม 14 ค่ำ เดือน 7
จันทร์ ที่ 22  มิถุนายน  ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8
พฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน  ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8
อาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์ดี วันมงคล ปี 2558ฤกษ์ดี วันมงคล ปี 2558

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน กรกฎาคม

เสาร์ ที่่ 4 กรกฎาคม แรม 4 ค่ำ เดือน 8
พุธ ที่ 8  กรกฎาคม แรม 8 ค่ำ เดือน 8
ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม แรม10 ค่ำ เดือน 8
อังคาร ที่ 14 กรกฎาคม แรม14 ค่ำ เดือน 8
พุธ ที่ 22 กรกฎาคม ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8
เสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8
อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน สิงหาคม

จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม แรม 3 ค่ำ เดือน 8
ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม แรม 8 ค่ำ เดือน 8
อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม แรม10 ค่ำ เดือน 8
พฤหัสบดี ที่ สิงหาคม 13 แรม14 ค่ำ เดือน 8
ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9
จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9
พฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน กันยายน

พุธ ที่ 2 กันยายน แรม 4 ค่ำ เดือน 9
อาทิตย์ ที่ 6 กันยายน แรม 8 ค่ำ เดือน 9
อังคาร ที่ 8 กันยายน แรม 10 ค่ำ เดือน 9
เสาร์ ที่ 12 กันยายน แรม 14 ค่ำ เดือน 9
อาทิตย์ ที่ 20 กันยายน ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
พุธ ที่ 23 กันยายน ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10
เสาร์ ที่ 26 กันยายน  ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน ตุลาคม

ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม แรม 5 ค่ำ เดือน 10
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม แรม 9 ค่ำ เดือน 10
พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม แรม 11 ค่ำ เดือน 10
จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม แรม 15 ค่ำ เดือน 10
อังคาร ที่ 20 ตุลาคม ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10
ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11
จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน

อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน  แรม 5 ค่ำ เดือน 11
พฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน  แรม 9 ค่ำ เดือน 11
เสาร์ ที่  7 พฤศจิกายน  แรม 11 ค่ำ เดือน 11
พุธ ที่  11 พฤศจิกายน  ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
พฤหัสบดี ที่  19 พฤศจิกายน  ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12
อาทิตย์ ที่  22 พฤศจิกายน  ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12
พุธ ที่  25 ขึ้น พฤศจิกายน  15 ค่ำ เดือน 12

ฤกษ์ดี วันมงคล  2558 ประจำเดือน ธันวาคม

อังคาร ที่ 1 ธันวาคม  แรม 6 ค่ำ เดือน 12
เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม  แรม 10 ค่ำ เดือน 12
จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม  แรม 12 ค่ำ เดือน 12
ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม  ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1
เสาร์ ที่ 19 ธันวาคม  ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1
อังคาร ที่ 22  ธันวาคม  ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1
ศุกร์  ที่ 25 ธันวาคม  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม  แรม 6 ค่ำ เดือน 1

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook