ทำนายฝัน ฝันเห็น เรือน ฝันว่า เรือน

ทำนายฝัน ฝันเห็น เรือน ฝันว่า เรือน

(ดูคำว่า "บ้าน" อักษร บ.)