ฤกษ์ดี เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การยืดถือวันดี วันมงคล ถือเป็นเรื่องสำหรับคนไทยเราที่สืบทอดเป็นความเชื่อโบราณจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็จะต้องเตรียมหาฤกษ์หาวันมงคล

เพราะเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันที่ดีก็จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตต่อๆ ไปราบรื่นดีตามไปด้วย และสำหรับคนที่กำลังจะหาวันดี "วันมงคล ฤกษ์มงคล" ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในเดือนกันยายน ดูได้ที่นี่เลยค่ะ "ฤกษ์มงคล เดือนกันยายน"

 ฤกษ์ดี เดือนกันยายน พ.ศ. 2557ฤกษ์ดี เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557

เวลา 06:00-06:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 08:00-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 09:15-10:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 10:30-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 13:00-13:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

เวลา 06:00-06:39 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 08:00-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 09:13-10:13 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 10:26-11:26 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 12:52-13:52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 15:52-16:39 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557

เวลา 06:00-06:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 07:34-08:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 08:51-09:51 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 10:00-11:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 12:34-13:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 15:34-16:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 17:00-17:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 17:34-18:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 18:17-18:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

เวลา 06:00-06:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 07:22-08:33 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 08:44-09:44 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 09:55-11:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 12:22-13:11 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557

เวลา 07:00-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 08:17-09:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 09:34-10:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 11:51-12:51 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 11:51-14:51 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

เวลา 06:51-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 08:17-09:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 09:34-10:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 11:51-12:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 11:51-14:51 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

เวลา 06:36-07:36 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 07:48-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 09:12-10:12 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 11:36-12:24 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย
เวลา 14:36-15:12 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเมีย

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557

เวลา 06:26-07:26 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเมีย
เวลา 07:39-08:39 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเมีย
เวลา 08:52-09:52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเมีย
เวลา 11:13-12:13 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเมีย
เวลา 14:13-15:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเมีย
เวลา 15:52-16:13 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเมีย
เวลา 16:26-16:39 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเมีย
เวลา 16:26-16:52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเมีย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook