รวมเด็ด! คาถาอาคมเมตตามหาเสน่ห์

รวมเด็ด! คาถาอาคมเมตตามหาเสน่ห์

รวมเด็ด! คาถาอาคมเมตตามหาเสน่ห์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Sanook! Horoscope รวมคาถาเมตตามหาเสน่ห์ สำหรับผู้ที่ต้องการเอาไว้ท่องเพื่อให้คนรอบข้างเมตตา รักและเอ็นดู เอาไว้ดังต่อไปนี้ 

คาถาอาคมเมตตามหาเสน่ห์คาถาอาคมเมตตามหาเสน่ห์

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ (ของหลวงปู่ศุข)

อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ อิติปาระมิตาติงสา
อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติ โพธิมะนุปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม อะระหัง ลาโภ พุทโธ ลาภัง นะชาลีติ
นะมะพะทะ สัพเพ ชะนา พหู ชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมาพัง เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ
เอหิ มาเร โส มามา อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ

ภาวนาคาถาก่อนออกจากบ้านเพื่อไปพบคน จะทำให้เกิดเมตตาคนรอบข้างเอ็นดู

คาถามหาเสน่ห์

จันโท อะภิกันตะโร
ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง
อิตถิโย ปุริโส
มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

ให้ภาวนาคาถานี้ 3 จบก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่

 คาถาอาคมเมตตามหาเสน่ห์คาถาอาคมเมตตามหาเสน่ห์

 

คาถาเมตตามหานิยม

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ

ใช้ภาวนาคาถาก่อนออกจากบ้าน จะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี การติดต่อใดๆ ก็จะราบรื่นไม่ติดขัด หรือของอีกสำนักหนึ่งว่าสั้นๆ ดังนี้ "เมตตา คุณะณัง อะระหัง เมตตา"

คาถาเมตตามหานิยม

พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ โอมมะพะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพเพ อิเม ชะนา พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการา ภะวันตุ เม

เป็นคาถาเมตตามหานิยม (คาถาพระสีวะลี) ใช้ท่องภาวนาให้เกิดความรักความใคร่ น่าเอ็นดูจากคนรอบข้าง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook