8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในวิชาฮวงจุ้ยมุ่งเน้นให้ความสำคัญระหว่าง มนุษย์ หรือ ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน อาคาร ว่าต้องมีความสอดคล้องสมดุลจึงจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารบ้านเรือนหลังนั้นได้

และในวิชาฮวงจุ้ยได้กำหนดตำแหน่งและทิศภายในบ้าน โดยกำหนดให้บ้านแต่ละหลังแบ่งพื้นที่ภายในบ้านออกเป็น 8 ทิศ 9 ตำแหน่ง โดยทิศทั้ง 8 มีรัศมีของพื้นที่ ทิศละ 45 องศา

8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยได้นำเรื่องของความปรารถนาของมนุษย์ ทั้ง 9 ประการ มาประกอบแผนภูมิลั่วซูโดยใช้แผนภูมิหลังกำเนิด(ฮั่วเทียน ปากัว) ประกอบกับทิศทั้ง 8 ที่รายล้อมอาคารบ้านเรือนผสมกับตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือนโดยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างทิศกับความปรารถนาดังนี้

8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

1.ตำแหน่งพื้นที่ทิศเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านอาชีพธุรกิจการค้า

2.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านความรักความสัมพันธ์

3.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันออกของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านครอบครัว ความรักความสามัคคีของคนในบ้าน

4 .ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้าน ความมั่งคั่งร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง

5.ตำแหน่งพื้นที่ศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านสุขภาพ

6.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านผู้ช่วยเหลือ อุปถัมภ์และปกป้องคุ้มครอง

7.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันตกของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านบุตรและบริวาร

8. ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านความรู้และวิสัยทัศน์

9.ตำแหน่งพื้นที่ทิศใต้ของอาคารบ้านเรือนสอดคล้องกับความปรารถนา ด้านชื่อเสียงและการจดจำ การยอมรับทางสังคม

8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ในเรื่องของความปรารถนาของคนเราที่เกี่ยวข้องกับทิศนั้น ถือเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญต้องทำความเข้าใจและจดจำให้ได้เพราะตำแหน่งแห่งความปรารถนากับทิศต่างๆตามที่กล่าวมานี้ ล้วนประจำอยู่ในทุกส่วนของบ้านหากตำแหน่งพื้นที่ทิศใดมีความผิดปกติ สกปรก ขาดความสมดุล แหว่งเว้าขาดหาย ทรุดตัวแตกร้าวก็จะส่งผลกระทบกับความปรารถนาที่สอดคล้องกับตำแหน่งทิศนั้นๆของบ้าน เช่น

พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของบ้านเกิดการแตกร้าวทรุดตัว ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านอาชีพการงาน หรือตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือขาดหายก็จะทำให้ขาดหรือไร้ผู้คอยให้ช่วยเหลืออุปถัมภ์พึ่งพา และตำแหน่งเหล่านี้ยังส่งผลสอดคล้องกับการใช้สอยพื้นที่ในตำแหน่งทิศนั้น เช่น

ห้องน้ำห้องส้วม ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของบ้าน ก็จะทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นประสบปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ หรือสุขภาพไม่ดี เพราะเนื่องจากความอัปมงคลของห้องน้ำที่ตั้งกดทับตำแหน่งสุขภาพ เป็นต้น

>>>อ่านเรื่องฮวงจุ้ยอื่นๆ ต่อที่นี่ คลิก!

ขอบคุรข้อมูลจาก บ้านกับฮวงจุ้ย
ขอบคุณภาพประกอบจาก Thinkstockphotos.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook