อานิสงส์ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

อานิสงส์ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

อานิสงส์ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การทำบุญสร้างกุศลสามารถทำได้หลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือ การไม่กินเนื้อสัตว์ ซึ่งการไม่กินเนื้อสัตว์นี้ส่งผลให้เกิดอานิสงส์มากมายกับชีวิตของคุณ Sanook! Horoscope ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอานิสงค์ของการไม่กินเนื้อสัตว์ มาให้คุณได้ทราบกันแล้วดังต่อไปนี้

อานิสงส์ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์อานิสงส์ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

1. เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย

2. จิต อันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น

3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์ เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้

4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย

5. มีอายุมั่นขวัญยืน

6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง

7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล

8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความ อาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน

9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลง ตกลงสู่อบายภูมิ

10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ

>>>อานิสงส์ของการสวดมนต์ คลิกอ่าน!

ขอบคุณข้อมูลจาก FW Mail
ขอบคุณภาพประกอบจาก Thinkstockphotos.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook